Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

2016 > 2016

VZN č. 2/02016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016

vzn č. 2_2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,89 kB
Stiahnuté: 481×

VZN č. 1/2016 o poplatkoch za KO a drobný stavebný odpad

vzn č. 1_2016 - o poplatkoch za ko a drobný stavebný odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,65 kB
Stiahnuté: 557×

2015 > 2016

VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania soc. služieb, o úhrade za poskytované služby v zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj a ďalších soc. služieb - ZRUŠENÉ

vzn č. 3_2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o úhrade za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce dolný ohaj a ďalších sociálnych služieb..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,07 kB
Stiahnuté: 881×

VZN č. 2/2015 o určení výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka SZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťaťa ŠZ zriadených na území obce- ZRUŠENÉ

_vzn č. 2_2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,54 kB
Stiahnuté: 562×

2014 > 2016

VZN č. 4/2014 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

vzn č. 4_2014 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce dolný ohaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,54 kB
Stiahnuté: 463×

VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Dolný Ohaj- ZRUŠENÉ

vzn č. 7 o poskytnutí jednoráz.finanč.príspevku pri narod. dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,82 kB
Stiahnuté: 488×

VZN č. 5/02014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane v obci Dolný Ohaj

vzn č. 5_2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,71 kB
Stiahnuté: 399×

2013 > 2016

VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Dolný Ohaj

vzn obce dolný ohajč.4_2013 o financovaní cvČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,73 kB
Stiahnuté: 366×

2012 > 2016

VZN č. 16/2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dolný Ohaj

vzn č. 16-2012 o vyhlásení záväzných časti územného plánu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,17 kB
Stiahnuté: 364×

VZN č. 15/2012 o určení názvu ulíc

vzn č. 15-2012 o určení názvu ulíc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,47 kB
Stiahnuté: 686×

VZN č. 14/2012 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou pre územie obce Dolný Ohaj

vzn č.14-2012 o určení obvodu zŠ s mŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,45 kB
Stiahnuté: 348×

VZN č. 13/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

vzn 13-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,02 kB
Stiahnuté: 343×

VZN č. 11/2012 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

vzn 11-2012 o určenípravidiel času predaja v obchode a času prevádzkyslužieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,41 kB
Stiahnuté: 321×

VZN č. 10/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

vzn 10-2012 omieste a čase zápisu deťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,44 kB
Stiahnuté: 345×

VZN č. 9/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn č.9-2012 o poplatky za zneč.malým zdrojom 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,1 kB
Stiahnuté: 443×

VZN č. 8/2012 o podmienkach držania psov na území obce

vzn č.8-2012 o podmienkach držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,86 kB
Stiahnuté: 421×

VZN č. 7/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

vzn č.7-2012 o podmienkach predaja výrob.a poskyt. služieb na trhovom mieste.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,48 kB
Stiahnuté: 586×

VZN č. 6/2012 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov

vzn č.6-2012 o zjazdnosti a schodnosti miest.kom. a chodníkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,28 kB
Stiahnuté: 360×

VZN č. 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov

vzn 5-2012- o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,59 kB
Stiahnuté: 435×

VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn 4 -2012 prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,4 kB
Stiahnuté: 440×
Zobrazené 41-60 z 63

Samospráva

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9
10 11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 1
2 3 4

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.