Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Cyrilo-metodská akadémia v Dolnom Ohaji

„Ak sa odtiaľto raz pohnete do sveta, všade sa vás budú pýtať, odkiaľ pochádzate, k čomu sa hlásite, či by ste vedeli povedať o významných dejinách prípadne osobnostiach nášho národa. K takýmto osobnostiam patril sv. Cyril a Metod.“ – Pútavými slovami sa žiakom ZŠ Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji prihovoril Stanislav Bajaník – podpredseda Združenia slovanskej vzájomnosti (ZSV) a člen výboru Matice slovenskej. Bolo tak v pondelok 19. júna v sále kultúrneho domu na Cyrilo-metodskej akadémii. Hneď na úvod privítal predseda Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) Vojtech Porubský prítomných: Okrem S. Bajaníka predsedníčku ZSV Editu Dürrerovú, dp. Romana Gallasa, pátra Šebastiána Košúta, starostu obce Ivana Solára, riaditeľa ZŠ Juraja Holčeka Ivana Ostrožlíka a pani učiteľky. Vyzval deti, aby počúvali, pretože – podľa jeho slov: „Možnože sa Vás pán farár na sviatok sv. Cyrila a Metoda opýta, čo ste si z Akadémie odniesli.“ Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 1150. výročia schválenia staroslovienčiny medzi liturgické jazyky Európy (867 – 868) a blížiaceho sa sviatku sv. Cyrila a Metoda. Je to cyklus, ktorý ZSV podniká už štvrtý rok, teda od roku veľkého výročia (863 – 2013). Jedným z garantov bolo aj Svetové združenie Slovákov v zahraničí. Podujatie finančne podporil OÚ Dolný Ohaj.

S. Bajaník vo svojom príhovore okrem historických faktov stručne zhrnul prínos sv. Cyrila a Metoda: „Založili nám tu základy národnej identity starých Slovákov, kresťanskú vieru, poriadok, právny poriadok, gramatiku, písmo, seminár pre výuku kňazov a vlastne ohlásili nás – teda našich predkov Slovákov – Európe.“ Keďže tento národovec už asi 20 rokov absolvuje cesty za Slovákmi medzi slovanské národy do zahraničia, potvrdil, že „chrámy, zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi v USA, v Kanade, v Európe, na Slovensku i v slovanských krajinách, patria medzi najrozšírenejšie patrocíniá, pokiaľ ide o naše slovenské chrámy na svete.“ Je ich podľa neho okolo 60 a súsoší sv. C a M okolo 45. Vymenoval všetky privilégiá v súvislosti so schválením staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka a vyzdvihol osobnosti sv. Cyrila a Metoda – patrónov Európy. Pripomenul dátumy slávenia ich sviatkov – 14. 3., 14. 2. a 5. 7. Motivoval deti k navštíveniu Baziliky sv. Klimenta, v ktorej je pochovaný sv. Cyril. „To je jeden z najcennejších pamätníkov nášho národa.“ Pre mladých obyvateľov Dolného Ohaja - ktoré má prezývku „slovenské Ohájo“ - bola zaujímavá informácia o vzniku zástavy Slovenska: „Naša zástava je upravená z nákresu Mons. Františka Fugu, ktorý pochádza v východného Slovenska a namaľoval ju ako emigrant v americkom Clevelande v štáte Ohio (Ohájo) a dal si ju patentovať. Od neho potom v r. 1993 sme ju uplatnili na všetkých štátnych znakoch. Už predtým dvojitý cyrilo-metodský kríž si implantovali do svojich erbov mnohé mestá a mnohé obce na Slovensku.“ Spomenul nádherné stretnutie z roku 867, kedy šiel pápež Hadrián II. sv. Cyrilovi, Metodovi a ich skupine oproti. Vtedajší pápež vyšiel pred hradby, čo sa dovtedy ešte v dejinách Vatikánu nestalo. Rečník uviedol dokumentárny film Stredoveká Bratislava, ktorého je režisérom i scenáristom: „Bratislava je výrazne tiež  napojená na toto obdobie, na miesto, kde sú veľkomoravské pamiatky, kde je blízko Devín a na tej vetve Bratislava – Nitra sa odohrávali tieto naše dejiny.“ Dokument začínal i končil záberom bratislavského hradu a našej zástavy, za znejúcej piesne M. S. Trnavského „Bože, čos´ ráčil“, pričom na záver bol detail dvoch slovenských zástav a dvoch zástav EÚ. Vyjadrili sa v ňom viacerí historici a archeológovia, vrátane nášho diecézneho biskupa - cirkevného historika Mons. Viliama Judáka.

Prítomným sa prihovoril páter Šebastián Košút, ktorý pôsobí necelé tri roky v Dome seniorov v Dolnom Ohaji, po 33 rokoch v Ríme. Pani predsedníčka ZSV odovzdala publikácie a plagát  pánu riaditeľovi ZŠ a pánu starostovi, za sprievodu slov podpredsedu ZSV: „V Živote sv. Cyrila je napísané, že keď prichádzali vierozvestcovia k nám, Rastislavovi niesli dary a vyslovili vetu: ´Tuhľa máš dary mnohé.´“ Pán starosta I. Solár poďakoval slovami, priznávajúcimi sa k národnej identite, vyslovil tiež citát M. R. Štefánika: „Cudzie nechceme, ale svoje si nedáme.“ Vyzdvihol dôležitosť rodiny: „Aká rodina, taká dedina, aká dedina, taká krajina.“ Nezabudol pripomenúť, že s niektorými žiakmi sa stretne v stredu 21. júna počas návštevy parlamentu, kde pôsobí rodáčka - poslankyňa NR SR Eva Smolíková. Zároveň všetkých pozval na tradičný Ohajský Kenderáš, ktorý bude 8. júla. Predseda MO MS V. Porubský si v závere zaspomínal na páterka Antona Máriu Vácvala – autora divadelnej hry Duchoň, ktorú odohrali divadelné súbory z Dolného Ohaja i Hulu. Vžili sa tak do obdobia Veľkomoravskej ríše. V. Porubský hosťom odovzdal „pôžitkové dary“ a všetkým poďakoval. Deťom poprial veselé blížiace sa prázdniny a šťastný návrat do školy v septembri.

 

Jana Slobodníková

Obec

Kalendár vývozu odpadu

September 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5
6
7 8 9 10
11 12
13 14 15 16 17
18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)