ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anima v Dome seniorov -2015

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Číslo účtu Obce Dolný Ohaj (na úhradu DANÍ, dobitie čipov na smetných nádobách a pod.)

Vždy identifikujte platbu!!! (napr. pri dobití smetných nádob pripíšte Vaše meno, číslo domu a ulicu)

SK48 0200 0000 0001 7232 3172

 

Sadzobník poplatkov za prenájom Kultúrneho domu


Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcouPoskytovanie informácií podľa zák. č. 211/2000Sadzobník správnych poplatkov za správne úkony obce