ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Demografia - vývoj počtu obyvateľov v obci

 Počet obyvateľov obce v roku 2020:

 

Celkový počet:         1497                        mužov:    746

                                                                      žien:     751

Prisťahovaných:       24 osôb

Odsťahovaných:       33 osôb

Narodených:             11 osôb /        6 chlapcov - 5 dievčat

Zomrelých:                31 osôb /      16 mužov -  15 žienPočet obyvateľov obce v roku 2019:

 

Celkový počet:         1526                        mužov:    762

                                                                      žien:     764

Prisťahovaných:       28 osôb

Odsťahovaných:       33 osôb

Narodených:             15 osôb /        11 chlapcov - 4 dievčat

Zomrelých:                10 osôb /      3 mužov -  7 žienPočet obyvateľov obce v roku 2018:

 

Celkový počet:         1526                        mužov:    758

                                                                      žien:     768

Prisťahovaných:       20 osôb

Odsťahovaných:       18 osôb

Narodených:             12 osôb /         4 chlapcov - 8 dievčat

Zomrelých:                26 osôb /      13 mužov -  13 žien

 

 Počet obyvateľov obce v roku 2017:

 

Celkový počet:         1541                        mužov:    767

                                                                      žien:        774 

Prisťahovaných:       35 osôb

Odsťahovaných:       28 osôb

Narodených:             12 osôb /     3 chlapcov - 9 dievčat

Zomrelých:                25 osôb /     10 mužov - 15 žien

 Počet obyvateľov obce v roku 2016:

 

Celkový počet:         1547                        mužov:    764

                                                                      žien:        783 

Prisťahovaných:       13 osôb

Odsťahovaných:       16 osôb

Narodených:             16 osôb /     8 chlapcov - 8 dievčat

Zomrelých:                20 osôb /     9 mužov - 11 žien

 Počet obyvateľov obce v roku 2015:

 

Celkový počet:         1554                        mužov:    767

                                                                      žien:        787 

Prisťahovaných:       25 osôb

Odsťahovaných:       24 osôb

Narodených:             10 osôb /     5 chlapcov - 5 dievčat

Zomrelých:                22 osôb /     10 mužov - 12 žien

 Počet obyvateľov obce v roku 2014:

 

Celkový počet:         1561                        mužov:   767

                                                                     žien:        794 

Prisťahovaných:       27 osôb

Odsťahovaných:       26 osôb

Narodených:             15 osôb /     8 chlapcov - 7 dievčat

Zomrelých:                12 osôb /     7 mužov - 5 žien

 Počet obyvateľov obce v roku 2013

 

Celkový počet:        1559                 mužov:      767   

                                                              žien:          792     

Prisťahovaných:       29 osôb

Odsťahovaných:       31 osôb

Narodených:             8 osôb /     6 chlapcov - 2 dievčatá

Zomrelých:                28 osôb /      17 mužov - 11 žien

  

Počet obyvateľov obce v roku 2012

 

Celkový počet:        1584                 mužov:       775   

                                                               žien:          809     

Prisťahovaných:        23 osôb

Odsťahovaných:        31 osôb

Narodených:              12 osôb /     6 chlapcov - 6 dievčat

Zomrelých:                 11 osôb /      7 mužov - 4 ženy

 Počet obyvateľov obce v roku 2011

 

Celkový počet:          1.595               mužov:           778

                                                               žien:               817

Prisťahovaných:       15 osôb

Odsťahovaných:       15 osôb

Narodených:             13 osôb /     5 chlapcov - 8 dievčat

Zomrelých:                17 osôb /      6 mužov - 11 žien