Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Smútočné parte


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
82 rokov navždy opustil pán

IMRICH HATALA


Posledná rozlúčka so zosnulým bude v

pondelok  29.04. 2024 o 10:00 hodine

so svätou omšou

na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude pol hodinu pred svätou omšou.


                                                                                                              Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
22 rokov navždy opustila 

 

NIKOLA ŠTEFÁNIKOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v kruhu rodiny a priateľov

v sobotu 20. apríla 2024 o 13:00 hod.

so svätou omšou

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
94 rokov navždy opustila pani

 

Helena Demová


Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v stredu 28.02. 2024 o 14:00 hod.

so svätou omšou

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.


                                                            Smútiaca rodina

 


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....
S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
85 rokov navždy opustil pán

ŠTEFAN PÁNIS
Posledná rozlúčka so zosnulým bude v

pondelok  26.02. 2024 o 14:00 hodine

so svätou omšou

na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude pol hodinu pred svätou omšou.


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
71 rokov navždy opustila pani

HELENA OSTROŽLÍKOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude 

v sobotu 17.02. 2024 o 14:00 hodine

so svätou omšou

na cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                         Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
67 rokov navždy opustil pán

MILAN BARTÁK


Posledná rozlúčka so zosnulým bude 

vo štvrtok 15.02. 2024 o 14:00 hodine

so svätou omšou

na cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                         Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
75 rokov navždy opustil pán

OTO ZÁHUMENSKÝ


Posledná rozlúčka so zosnulým bude v

utorok  30.01. 2024 o 11:00 hodine

so svätou omšou

na cintoríne v Huli.

 


 


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
45 rokov navždy opustil pán

IGOR RACEK


Posledná rozlúčka so zosnulým bude v

pondelok  22.01. 2024 o 14:00 hodine

so svätou omšou

na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude pol hodinu pred svätou omšou.


                                                            Smútiaca rodina1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
70 rokov navždy opustil pán

 

 MILAN BANÁS


Posledná rozlúčka so zosnulým bude v

PIATOK  12.01. 2024 o 13:00 hodine

so svätou omšou

na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude pol hodinu pred svätou omšou.


                                                            Smútiaca rodina


1

 

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
69 rokov navždy opustil pán

 

 RUDOLF BILIC


Posledná rozlúčka so zosnulým bude v

SOBOTU  09.12. 2023 o 14:30 hodine

so svätou omšou

na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude pol hodinu pred svätou omšou.


                                                            Smútiaca rodina


1

 

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
81 rokov navždy opustila pani


MÁRIA GONDŽALOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v

piatok 03.11. 2023 o 15:00 hod.

bez svätej omše

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
75 rokov navždy opustil pán

 

 OTTO VÁMOŠ


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

nedeľu  22.10. 2023 o 12:00 hodine

na miestnom cintoríne.


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
75 rokov navždy opustila pani


Veronika Molnárová


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v 

sobotu 07.10. 2023 o 10:00 hod.

so svätou omšou

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
89 rokov navždy opustila pani


Terézia Abrmanová


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v 

utorok 15.08. 2023 o 15:00 hod.

na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
81 rokov navždy opustila pani


Helena Viteková


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v 

stredu 12.07. 2023 o 10:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
94 rokov navždy opustila pani


Petronela Mitúchová


Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v sobotu 01.07. 2023 o 10:00 hod.

so svätou omšou

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina

 


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
91 rokov navždy opustila pani


MÁRIA DEMOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v 

v piatok 02.06. 2023 o 15:00 hod.

so svätou omšou

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina


 1    

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
86 rokov navždy opustil pán

 

 FLORIÁN CIMRA


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok  09. 05.  2023 o 14.00 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude

pol hodinu pred svätou omšou


                                                            Smútiaca rodina


1              

 

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
49 rokov navždy opustil pán

 

  PETER FERUS


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

štvrtok  30. 03.  2023 o 14.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude

pol hodinu pred svätou omšou


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
86 rokov navždy opustila pani


MÁRIA BANDOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v 

stredu 08.03. 2023 o 14:00 hod.

na cintoríne v Dolnom Ohaji.

.

 


                                                            Smútiaca rodina

 


 1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
48 rokov navždy opustil pán

 

  MAREK SLÁDEČEK


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok  28. 02.  2023 o 14.00 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude

pol hodinu pred svätou omšou


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
83 rokov navždy opustila pani


MÁRIA DEMOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v 

utorok 31.01. 2023 o 11:00 hod.

so svätou omšou

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
48 rokov navždy opustila pani


MIRIAM SIRKOVÁ

rodená Slováková


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v 

utorok 24.01. 2023 o 14:00 hod.

so svätou omšou

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
85 rokov navždy opustil pán

 

  ERNEST HMIRJAK


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok  17. 01.  2023 o 13.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude

pol hodinu pred svätou omšou


                                                            Smútiaca rodina


1

 

 

 

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
66 rokov navždy opustila pani


MÁRIA ŠTEVLÍKOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v 

sobotu 10.12. 2022 o 13:30 hod.

so svätou omšou

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
76 rokov navždy opustil pán

 

  JOZEF PETRÁNI


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

stredu  07. 12.  2022 o 13.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulého bude

pol hodinu pred svätou omšou


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
94 rokov navždy opustila pani

 

  ANNA STOKLASOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

pondelok  03. 10.  2022 o 14.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
78 rokov navždy opustil pán

 

  JOZEF RAKOVSKÝ


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok  27. 09.  2022 o 14.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
77 rokov navždy opustil pán

 

  Jaroslav Černák


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok  13. 09.  2022 o 15.00 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 


                                                            Smútiaca rodina

 


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
87 rokov navždy opustila pani


HELENA PÁPEŠOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v nedeľu 11. septembra 2022 o 15:00 hod.

 na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
86 rokov navždy opustila páni


BERTA ŽIAČKOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude v

 piatok 9. septembra 2022 o 14:30 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
78 rokov navždy opustil pán


JOZEF LAHO


Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 6. septembra 2022 o 15:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina

 


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
39 rokov navždy opustil pán

 

  PETER HANZEL


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v sobotu 27. 08.  2022 o 15:30 hodine

na cintoríne v Jatove.


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
59 rokov navždy opustil pán

 

  PAVOL DANIEL


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

Štvrtok  11. 08  2022 o 14.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
77 rokov navždy opustil pán

 

 VOJTECH PORUBSKÝ


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok 12. júla 2022 o 15.00 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
66 rokov navždy opustil pán

 

 MIROSLAV KONVIČKA


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

piatok 08. júla 2022 o 14.00 hodine

bez svätej omše na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji


                                                            Smútiaca rodina

 


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
91 rokov navždy opustila pani

 

  AMÁLIA SLOBODNÍKOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

utorok 05. júla  2022 o 12.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
79 rokov navždy opustila páni

 

  Marta Halászová


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

Štvrtok  30. júna  2022 o 11.00 hodine

na cintoríne v Nitre Cabajská ulica

 


                                                            Smútiaca rodina


   

Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
57 rokov navždy opustil pán

 

  Marián Herceg


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

nedeľu  15. mája  2022 o 15.00 hodine

bez svätej omše

na miestnom cintoríne.

 


                                                            Smútiaca rodina


Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
77 rokov navždy opustil náš rodák pán


Pavol Bartoš


Posledná rozlúčka so zosnulým bude 

utorok 12. apríla 2022 o 15:00 hod.

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
85 rokov navždy opustila pani

 

  Mária Konvičková


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

Stredu  23. februára 2022 o 15.00 hodine

bez svätej omše

na miestnom cintoríne.


                                                            Smútiaca rodina

 


Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
63 rokov navždy opustil pán

 

  František Molnár


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

Stredu  26. januára 2022 o 14.00 hodine

so svätou omšou

na miestnom cintoríne.

 


                                                            Smútiaca rodina

 Smútočné parte

  IMRICH DÁVID


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok 11. januára 2022 o 13.00 hodine

so svätou omšou

na miestnom cintoríne.

v kruhu najbližšej rodiny.


                                                            Smútiaca rodina

 


Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
91 rokov navždy opustil pán

 

  FRANTIŠEK HLAVÁČ


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

nedeľu 09. januára 2022 o 14.00 hodine

na miestnom cintoríne.

v kruhu najbližšej rodiny.


                                                            Smútiaca rodina


Smútočné parte

 „Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
65 rokov navždy opustil pán

 

  MICHAL BRISTROVIČ


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

sobotu 08. januára 2022 o 15.00 hodine

na miestnom cintoríne.

v kruhu najbližšej rodiny.


                                                            Smútiaca rodinaSmútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
72 rokov navždy opustil  pán


MILAN ĎURICA


Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 28. decembra 2021 o 15:00 hod.

bez svätej omše
v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina

 


Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
79 rokov navždy opustil  pán


TEODOR HALÁS


Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 28. decembra 2021 o 14:00 hod.

bez svätej omše
v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina

 


Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
61 rokov navždy opustil  pán


ĽUBOMÍR ŠULÁK


Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 22. decembra 2021 o 15:00 hod.


v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina


Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
81 rokov navždy opustila pani

 

  MARGITA  DEMOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

štvrtok 23. decembra 2021 o 14.00 hodine

na miestnom cintoríne.

v kruhu najbližšej rodiny.


                                                            Smútiaca rodina

 

 


Smútočné parte

                               „Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
87 rokov navždy opustila pani

 

  MÁRIA LELOVSKÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

stredu 22. decembra 2021 o 10.00 hodine

na miestnom cintoríne.

v kruhu najbližšej rodiny.


                                                            Smútiaca rodina


Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
85 rokov navždy opustila pani

 

 MARGITA BAŠTRNÁKOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

štvrtok 16. decembra 2021 o 13.00 hodine

na miestnom cintoríne.

v kruhu najbližšej rodiny.


                                                            Smútiaca rodina

 


Smútočné parte

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
87 rokov navždy opustila pani

 

  MARGITA TUHOBOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

utorok 07. decembra 2021 o 15.00 hodine

na miestnom cintoríne.

v kruhu najbližšej rodiny.


                                                            Smútiaca rodina


    1                        

 

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
65 rokov navždy opustila pani

 

  MARGITA ČEREŠNÍKOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

piatok 03. decembra 2021 v Handlovej.

 

v kruhu najbližšej rodiny.


                                                            Smútiaca rodina

 


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
82 rokov navždy opustil pán

 

  VOJTECH KUKUČKA


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

sobotu 30. októbra 2021 o 14:00 hod.

 

bez svätej omše na cintoríne v Dolnom Ohaji. 

 


                                                            Smútiaca rodina


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
75 rokov navždy opustila pani

 

  EMÍLIA  ROMANIAKOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

piatok 08. októbra 2021 o 15:00 hod. .

 

so svätou omšou v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji. Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina

 

 


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
65 rokov navždy opustila

 

ING. EVA BELJAKOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

piatok 10. septembra 2021 o 11:00 hod.

v dome smútku v Stupave.

 

Odpočinutie večné daj jej Pane!


                                                            Smútiaca rodina

 


1

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
80 rokov navždy opustila pani

 

VERONIKA HOPPANOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

štvrtok 09. septembra 2021 o 15:00 hod.

so svätou omšou v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji. Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina

 


1

Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
80 rokov navždy opustil náš rodák pán


ONDREJ KURUC


Posledná rozlúčka so zosnulým bude piatok 06. augusta 2021 o 15:00 hod.

so svätou omšou
v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.


                                                   Smútiaca rodina

 


 Smútočné parte      

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
90 rokov navždy opustila pani

 

MARGITA TöKöLYOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v utorok 27. júla 2021 o 16:00 hod.

so svätou omšou v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.


                                                                                                  Smútiaca rodina


 Smútočné parte      

„Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte

a v srdci večnú spomienku si na mňa zachovajte.“ 


S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 18. júla 2021 nás navždy opustil po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 88 rokov manžel, ocko, starký a prastarký, brat, švagor, krstný otec, strýko a priateľ, rodák z Dolného Ohaja


JOZEF BÓRIK


Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude

vo štvrtok 22. júla 2021 o 15:00 hod.

bez svätej omše v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.


                                                                                                  Smútiaca rodina


   Smútočné parte      

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
64 rokov navždy opustil pán


ĽUDOVÍT NAGY


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v stredu 21. júla 2021 o 16:00 hod.

so svätou omšou v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.


                                                                                                  Smútiaca rodina

 Smútočné parte      

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
90 rokov navždy opustila pani


MÁRIA PÉTERYOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude

utorok 22. júna 2021 o 16:00 hod.

so svätou omšou v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina

 

 Smútočné parte        

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku nedožitých
87 rokov navždy opustil pán


JOZEF STANO


Posledná rozlúčka so zosnulým bude piatok 04. júna 2021 o 15:00 hod.

so svätou omšou
v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina

 


 

smutočné parte              

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
67 rokov navždy opustil pán


PETER BREZANSKÝ


Posledná rozlúčka so zosnulým bude piatok 07. mája 2021 o 13:30 hod.

so svätou omšou
v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina

 

                                                               

 Smútočné parte             

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
72 rokov navždy opustil pán


ŠTEFAN KAMENICKÝ


Posledná rozlúčka so zosnulým bude

nedeľu 2.mája o 15.00hod.

bez svätej omše
v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                            Smútiaca rodina

 

                                         

  Smútočné parte             „Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
57 rokov navždy opustila pani


MARTA BAJLOVÁ


Posledná rozlúčka so zosnulou bude štvrtok 29. apríla 2021 o 15:00 hod.

so svätou omšou v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji. Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 


                                                            Smútiaca rodina


sp,„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
83 rokov navždy opustil pán


ŠTEFAN ŠEVČÍK


                             Posledná rozlúčka so zosnulým bude

                         utorok 30. marca 2021 o 13:00 hod.

                            bez svätej omše
                          v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                                                                             Smútiaca rodina

      


sp,„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
39 rokov navždy opustil pán


STANISLAV KOVÁČ


                             Posledná rozlúčka so zosnulým bude

                         stredu 17. marca 2021 o 14:00 hod.

                            bez svätej omše
                          v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                                                                             Smútiaca rodina

 


sp,

   

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým  príbuzným,                       

priateľom a známym, že nás vo veku 

74 rokov navždy opustila pani

 

                             MARTA LAHOVÁ

 

                        Posledná rozlúčka so zosnulou bude

                          stredu 24. februára 2021 o 14:00 hod.  

                           bez svätéj omše

                         v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji. 

 

                                                                                                              Smútiaca rodina.

  


sp,

 

„Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....

 

                   S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým  príbuzným,                       

priateľom a známym, že nás vo veku  54 rokov navždy opustil náš rodák,

učiteľ Základnej školy Juraja Holčeka

 

                               Ing. Juraj Slobodník

 

                             Posledná rozlúčka so zosnulým bude

                            utorok 23. februára 2021 o 13:00 hod. bez svätej omše

                              v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Černíku.

                                  Odpočinutie večné daj mu pane.


                                                                                                    Smútiaca rodina

 


sp,

   

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým  príbuzným,                       

priateľom a známym, že nás vo veku 

65 rokov navždy opustila pani

 

ANNA ABRMANOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v nedeľu 21. februára 2021 o 14:00 hod.  

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji. 

 

                                                                                                              Smútiaca rodina.


sp,

 

 

 

 

 

 

    „Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach“ ....


S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že nás vo veku 
89 rokov navždy opustil pán


                       Jaroslav Juhás


                Posledná rozlúčka so zosnulým bude utorok 16. februára 2021 o 14:00 hod.
            v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 


                                                                                         Smútiaca rodina

 


sp,

   

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým  príbuzným,                       

priateľom a známym, že nás vo veku 

42 rokov navždy opustil pán

 

Michal Hurban

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok 12. januára 2021 o 14:00 hod.  

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Palárikove. 

 

                                                                                                              Smútiaca rodina.


sp,

   

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým  príbuzným,                       

priateľom a známym, že nás vo veku 

62 rokov navždy opustil pán

 

Ladislav Mrváň

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok 12. januára 2021 o 15:00 hod.  

bez svätej omše        

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji. 

 

                                                                                                              Smútiaca rodina.


sp,

   

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým  príbuzným,                       

priateľom a známym, že nás vo veku 

83 rokov navždy opustil pán

 

Tomáš Guláš

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

streda 6. januára 2021 o 10:00 hod.          

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji. 

 

                                                                                                              Smútiaca rodina.

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

68 rokov navždy opustila pani

 

ANNA PODBEHLÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v stredu 30.decembra 2020 o 14:00 hod.

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

84 rokov navždy opustila pani

 

HELENA BARANCOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

vo štvrtok 24.decembra 2020 o 13:00 hod.

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina

 


sp,   

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým  príbuzným,                       

priateľom a známym, že nás vo veku 

89 rokov navždy opustil pán

 

František Mikla

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok 22. decembra 2020 o 14:00 hod.          

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji. 

 

                                                                                                              Smútiaca rodina.

                                                  


 

sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ...

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

69 rokov navždy opustil pán

 

Jozef Bajla

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v

stredu 23. decembra 2020 o 10:00 hod.

v kruhu najbližšej rodiny v krematóriu v Nových Zámkoch.

 

Smútiaca rodina

 

 sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

90 rokov navždy opustila pani

 

Jana Slováková

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

stredu 23. decembra 2020 o 14:00 hod.

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                                                                              Smútiaca rodina


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

63 rokov navždy opustila pani

 

Mária Stoklasová

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v

piatok 11. decembra 2020 o 14:30 hod. 

so svätou omšou v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v obci Maňa.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

73 rokov navždy opustil pán

 

Vladimír Košáň

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

piatok 20. novembra 2020 o 14:00 hod.

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

70 rokov navždy opustila pani

 

Emília Krajmerová

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

štvrtok 12. novembra 2020 o 14:00 hod.

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

73 rokov navždy opustil pán

 

PAVEL HATALA

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

piatok 06.novembra 2020 o 14:00 hod.

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

67 rokov navždy opustil náš rodák pán

 

LADISLAV ŠVEC

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v kruhu najbližšej rodiny.

Odpočinutie večné daj mu Pane.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

79 rokov navždy opustila pani

 

Mária Ráceková

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

štvrtok 29. októbra 2020 

v kruhu najbližšej rodiny na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

63 rokov navždy opustil pán

 

Ing. Ján Smolík

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v sobotu 3. októbra 2020 o 15:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina

 sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

93 rokov navždy opustil pán

 

Václav Soběraht

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v stredu 30. septembra 2020 o 13:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina

 sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

81 rokov navždy opustila pani

 

Marta Buranská

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v piatok 28. augusta 2020 o 15:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina

 sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

77 rokov navždy opustil pán

 

Pavol Abrman

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

pondelok 10. augusta 2020.

 

Smútiaca rodina

 sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

82 rokov navždy opustil pán

 

Tadeáš Kuruc

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

vo štvrtok 30. júla 2020.

 

Smútiaca rodina

 sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

82 rokov navždy opustil pán

 

Gašpar Melišek

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v stredu 8. júla 2020.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

53 rokov navždy opustil pán

 

Stanislav Feješ

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v nedeľu 14. júna 2020.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

53 rokov navždy opustil pán

 

Ivan Bartko

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v piatok 8. mája 2020.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

45 rokov navždy opustil pán

 

Marek Slobodník

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

vo štvrtok 7. mája 2020 o 15.00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina

 


sp,

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

88 rokov navždy opustil pán

 

EMIL KUKUČKA

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v pondelok 02. marca 2020 o 15.00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina.

  

sp

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

62 rokov navždy opustil pán

 

DUŠAN VARRÓ

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v piatok 21. februára 2020 o 14.00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina.

 sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

85 rokov navždy opustila pani

 

Terézia SLOBODNÍKOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v utorok 11. februára 2020 o 14:30 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

58 rokov navždy opustila pani

 

ANNA MIKULCOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v utorok 04. februára 2020 o 14:30 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 


sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

83 rokov navždy opustila pani

 

Oľga Melišková

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v piatok 17. januára 2020 o 14:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 


sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

89 rokov navždy opustila pani

 

Anna Gaálová

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v stredu 15. januára 2020 o 13:00 hod.

bez svätej omše na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 


sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

87 rokov navždy opustila pani

 

Anna Ráceková

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v stredu 15. januára 2020 o 14:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 


sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

68 rokov navždy opustila pani

 

Margita Kišová

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

vo štvrtok 12. decembra 2019 o 14:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 


sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

43 rokov navždy opustila pani

 

Adriána OČKAYOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v utorok 29. októbra 2019 o 15:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

76 rokov navždy opustila pani

 

Helena RAČEKOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v sobotu 5. októbra 2019 o 13:00 hod.

so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

                                                sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

76 rokov navždy opustila pani

 

ROZÁLIA MALÍKOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude  

v stredu 21. augusta 2019 o 15:00 hod.

na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.


sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

67 rokov navždy opustil náš rodák, pán

 

Jozef Križan

 

Pohrebný obrad sa uskutoční 

v utorok 30. júla 2019 o 14:00 hod.

na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

84 rokov navždy opustila pani

 

BARBORA ABRMANOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v pondelok 15. júla 2019 o 16:00 hod.

na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

69rokov navždy opustil pán

 

ONDREJ BOMB

 

Pohrebný obrad sa uskutoční 

v sobotu 13. júla 2019 o 11:00 hod.

na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 


 

sp

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

77 rokov navždy opustila naša rodáčka, pani

 

HELENA BUJDÁKOVÁ rod. PÉTERYOVÁ 

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

vo štvrtok 11. júla 2019 o 16:00 hod.

na cintoríne v Kostolnom Seku.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 


Smútočné parte

                               ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

84 rokov navždy opustil pán

 

Emilian Németh 

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v pondelok 29. apríla 2019 o 15:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulého bude o 14:30 hod.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 

 


 

Smútočné parte                               

                               ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

                                      S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

77 rokov navždy opustil pán

 

Bernard Máčovský 

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v sobotu 5. januára 2019 o 13:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

Modlenie za zosnulého bude o 12:30 hod.

 

                                                    Smútiaca rodina.

 

 


 

sm

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

86 rokov navždy opustila pani

 

Bernardína Bóriková

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v sobotu 15. decembra 2018 o 13:00 hod.

Pohrebný obrad sa bude konať v Dome smútku

na cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                                                                                            Smútiaca rodina.

sm

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

67 rokov navždy opustil pán

 

MILAN FEHÉRVÁRY

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

štvrtok 22. novembra 2018 o 11:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

Smútiaca rodina.

 

 sm

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

84 rokov navždy opustil pán

 

ALEXANDER OTRUBA

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v utorok 16. októbra 2018 o 15:00 hod.

na cintoríne v Šuranoch.

 

 

Smútiaca rodina.sm

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

75 rokov navždy opustila pani 

 

BERNADETA DÁVIDOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v utorok 09. októbra 2018 o 13:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

Smútiaca rodina.

 sm

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

64 rokov navždy opustila pani 

 

MARTA BAJLOVÁ rod. MRVÁŇOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

vo štvrtok 27. septembra 2018 o 12:00 hod.

v obradnej sále Krematória v Nových Zámkoch.

 

 

Smútiaca rodina. 

sm

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

65 rokov navždy opustil pán

 

JOZEF SOBEHART

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v utorok 04. septembra 2018 o 13:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

Smútiaca rodina.

 sm

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

64 rokov navždy opustil pán

 

VLADIMÍR AUGUSTÍN

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v utorok 04. septembra 2018 o 13:00 hod.

v obradnej sále Krematória v Nových Zámkoch.

 

 

Smútiaca rodina.

 sm

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

72 rokov navždy opustil pán

 

LADISLAV PODBEHLÝ

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v utorok 28. augusta 2018 o 15:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

Smútiaca rodina.

 sp

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

78 rokov navždy opustil pán

 

LADISLAV LUPTÁK

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v stredu 08. augusta 2018 o 10:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

Smútiaca rodina.sm

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

85 rokov navždy opustil náš milovaný

manžel, otec, dedko, pradedko, svokor

 

VOJTECH ŠULÁK

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v nedeľu 29. júla 2018 o 14.30 hod.

 na miestnom cintoríne.

 

 

Smútiaca rodina.sp

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

95 rokov navždy opustila pani

 

JÚLIA RUPEKOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v utorok 24. júla 2018 o 15.30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Odpočinutie večné daj jej Pane!

 

 

Smútiaca rodina.

 sp

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

54 rokov navždy opustila pani

 

ANNA VRZALOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v stredu 18. júla 2018 o 15.00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Odpočinutie večné daj jej Pane.

 

 

Smútiaca rodina.sp

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

53 rokov navždy opustil pán

 

PETER ABRMAN

 

Smútočná rozlúčka so zosnulým bude

v utorok 17. júla 2018 o 15.00 hod.

v Dome smútku v Dolnom Ohaji.

 

Smútiaca rodina.

 smutočne parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

61 rokov navždy opustila pani

 

MAGDALÉNA JURÍČKOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v utorok 26.júna 2018 o 14.00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.

 Smútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

    priateľom a známym, že nás vo veku 

58 rokov navždy opustil pán

 

VLADIMÍR PILEK 

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

utorok  12. júna  2018 o 16.30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.Smútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

71 rokov navždy opustil pán

 

MIROSLAV SKAČAN

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v pondelok 7.mája  2018 o 14.30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.Smútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

75 rokov navždy opustil pán

 

ŠTEFAN  ŠVEC

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v stredu 21. marca  2018 o 15.30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.Smútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

52 rokov navždy opustila milovaná

manželka, mamička, babka,

sestra, švagriná, svokra, krstná

 

VERONIKA HOPPANOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v stredu 21. marca  2018 o 14.30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.Smútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

79 rokov navždy opustil pán

 

EMANUEL TURAN

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

vo štvrtok 1. marca  2018 o 13.30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.Smútočné parte

 

 

 

 

 

  ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

70 rokov navždy opustila milovaná 

manželka, mama, stará mama,

svokra, švagriná, sestra

 

MARTA SKAČANOVÁ  

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v piatok 16.februára 2018 o 13.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.       Smútočné parte  

 

 

 

 

 

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

79 rokov navždy opustil pán

 

ŠTEFAN MELIŠEK

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

v sobotu 10. februára 2018 o 13.00 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.Smútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

63 rokov navždy opustil pán

 

PETER HATALA

 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude

vo štvrtok 8.februára 2018 o 14.00 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.Smútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 

90 rokov navždy opustila pani

 

MARGITA DOBROČÁNIOVÁ 

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v pondelok 22.januára 2018 o 13.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.Smútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 88 rokov

navždy opustila pani

 

ANNA KELEBERCOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v utorok 16.januára 2018 o 13.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.Smútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 73 rokov

navždy opustila pani

 

ALBÍNA MÁČOVSKÁ 

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v sobotu 30.decembra 2017 o 13.00 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.

 Smútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 81 rokov

 navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 

dedko, pradedko, svokor

 

DOMINIK MOKRÁŠ

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v piatok 22.12. 2017 o 13:30 hod. 

 na miestnom cintoríne. 

 

                                                                                Smútiaca rodinaSmútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 26.11.2017 nás vo veku 81 rokov

navždy opustila pani

 

JOZEFA STANOVÁ

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v utorok 28.novembra 2017 o 13.30 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.

 Smútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 58 rokov

 navždy opustil pán

 

Ján Haberman

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v pondelok 6. novembra 2017 o 13:30 hod. 

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodinaSmútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 62 rokov

 navždy opustil náš milovaný 

manžel, brat, krstný otec

 

Štefan Németh

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v piatok 3. novembra 2017 o 13:30 hod. 

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 Smútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 70 rokov

 navždy opustil náš milovaný 

manžel, brat, starý otec, svokor

 

Viliam Holubec

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v piatok 13. októbra 2017 o 13:30 hod. 

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodinaSmútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkých príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 2.10.2017 nás vo veku 59 rokov

navždy opustila pani

 

Zuzana Habermanová

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude

v stredu 4.októbra 2017 o 15.00 hodine

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

Smútiaca rodina.                                                                                  Eva KatrincováSmútočné parte

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 68 rokov

 navždy opustila naša sestra, sesternica, matka, neter,

priateľka, hostiteľka, bývalá sprievodkyňa, služobnica kňazov,

klientka Domu seniorov

 

Eva Katrincová  

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v stredu 20. septembra 2017 o 14:00 hod. 

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

Modlenie za zosnulú bude pol hodinu pred svätou omšou.

 

                                                                                Smútiaca duchovná rodina.

                                                                             Smútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 91 rokov

 navždy opustila naša občianka

 

Margita Mikulcová

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

30. augusta 2017 o 10:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodinaSmútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 48 rokov

 navždy opustila naša milovaná 

manželka, mama, sestra, švagriná, starká

 

Lenka Šuláková

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

dnes o 15:00 hod. 

v krematóriu v Nových Zámkoch.

 

 

                                                                                Smútiaca rodinaSmútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 71 rokov

 navždy opustil náš milovaný 

otec, starý otec, svokor

 

Jozef Brezánsky

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v utorok 22. augusta 2017 o 15:00 hod. 

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodinaSmútočné parte

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 78 rokov

 navždy opustil náš milovaný 

otec, starý otec, svokor

 

Jozef Husár

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v sobotu 19. augusta 2017 o 16:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodinaSmútočné parteSmútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 87 rokov

 navždy opustila naša milovaná, mama,

stará mama, prastará mama, svokra

 

 

Mária Slobodníková

 

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v utorok 1. augusta 2017 o 10:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 

 Smútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 83 rokov

 navždy opustila naša milovaná

sestra, mama, stará mama, prastará mama, svokra

 

Margita Lontošová

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v stredu 26. júla 2017 o 14:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                                                Smútiaca rodina

                                   Smútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 75 rokov

 navždy opustil náš milovaný 

otec, starý otec, svokor

 

Anton Magyar

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v sobotu 15. júla 2017 o 10:00 hod.

so svätou omšou v dome smútku vo Veľkých Lovciach.

 

 

                                                                                Smútiaca rodinaSmútočné parte

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 72 rokov

 navždy opustila naša milovaná

manželka, sestra, mama, stará mama, svokra

 

Mária Pánisová

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v utorok 20. júna 2017 o 13:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                                                Smútiaca rodina

 

 

 

 

 

 

 

 Smútočné parte

 

 

 

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 90 rokov

 navždy opustil náš milovaný manžel, 

otec, svokor, starý otec a prastarý otec

 

František Demo

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v pondelok 5. júna 2017 o 14:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 

 

 

 

 

 

 Smútočné parte

                

 

 

 

 

  ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 84 rokov

 navždy opustil náš milovaný

otec, starý otec, prastarý otec,

 

Anton  Slobodník

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v sobotu 22. apríla 2017 o 14:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 Smútočné parte

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás vo veku 82 rokov

 navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama, prastará mama,

 

Mária Juhásová

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v stredu 19. apríla 2017 o 15:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                                                Smútiaca rodina

 

 Smútočné parte

  ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  21.marca

nás vo veku 80 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama, prastará mama,

 švagriná, svatka

 

 

Marta Nagyová

 

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

vo štvrtok 23. marca 2017 o 14:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 

 

 Smútočné parte  ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  15.marca

nás vo veku 82 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama, prastará mama,

 

Júlia Horváthová

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v pondelok 20. marca 2017 o 12:00 hod.

na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 

 

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  7. marca 2017

nás vo veku 90 rokov navždy opustil náš milovaný

 otec, starý otec, prastarý otec a brat

 

Jozef Porovčák

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v piatok 10.marca 2017 o 13:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 

 

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás

 vo veku 84 rokov navždy opustil náš milovaný

otec, starý otec

 

EMIL KANOVSKÝ

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v utorok 21.02. 2017 o 13:30 hod.

na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 

 

 

 

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že nás

 vo veku 74 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama

 

Apolónia Magyarová

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v sobotu 28. januára 2017 o 14:00 hod.

v dome smútku vo Veľkých Lovciach.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  6. decembra 2016

nás vo veku 77 rokov navždy opustil náš milovaný

manžel, otec, svokor

 

Vojtech Slobodník

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v piatok 9. decembra 2016 o 14:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 

 

 

 

 

 

 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  3. decembra 2016

nás vo veku 85 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama, prastará mama,

krstná mama a švagriná

 

Helena Križanová

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v pondelok 5. decembra 2016 o 14:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 

 

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  22. novembra 2016

nás vo veku 90 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama, prastará mama,

krstná mama a švagriná

 

Mária Slobodníková

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

vo štvrtok 24. novembra 2016 o 13:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                                                Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  17. novembra 2016

nás vo veku 84 rokov navždy opustila naša

rodáčka obce, klientka zariadenia Domu seniorov

Augusta Vízyová

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v sobotu 19. novembra 2016 o 14:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                      Vedenie obce a zariadenia Domu seniorov

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  12. novembra 2016

nás vo veku 79 rokov navždy opustil náš milovaný

manžel, otec, starý otec a brat

Štefan Malík

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v pondelok 14. novembra 2016 o 14:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                                                                                                     Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  20.októbra 2016

nás vo veku 67 rokov navždy opustil náš milovaný

manžel, otec, starý otec, prastarý otec, zať a brat

Jozef Jeseničan

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v sobotu 22. októbra 2016 o  10:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

                                                                                Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  13. augusta 2016

nás vo veku 89 rokov navždy opustil náš milovaný

otec, starý otec, prastarý otec

 

JUDr. Jozef  Baštrnák

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

vo utorok 16.  augusta 2016 o 14:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

                                                                                                      Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  8. augusta 2016

nás vo veku 87 rokov navždy opustil náš milovaný

otec, starý otec,

 

Ján Buršák

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

vo štvrtok 11.  augusta 2016 o 13:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

                                                                                Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  21. júla 2016

nás vo veku 85 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama, švagriná a krstná mama

 

Helena Michalíčková

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v sobotu 23. júla 2016 o 15:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                                                           Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  21. júna 2016

nás vo veku 61 rokov navždy opustil náš milovaný

brat, švagor, ujo

 

PAVOL SUCHÁN

 

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude

v piatok 24. júna 2016 o 10:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                                                Smútiaca rodina 

http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  20. júna 2016

nás vo veku 74 rokov navždy opustila naša milovaná

mama a stará mama, sestra  

 

MARTA ČUVALOVÁ

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v sobotu 25. júna 2016 o 10:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                                                                Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  12. júna 2016

nás vo veku 74 rokov navždy opustila naša milovaná

mama a stará mama

 

JOZEFÍNA GÁLISOVÁ

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v stredu 15. júna 2016 o 14:30 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

                                                                                                                                               Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  7. mája 2016

nás vo veku 86 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama a prastará mama

 

VALÉRIA SLOBODNÍKOVÁ

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v utorok 10. mája 2016 o 14:00 hod.

so svätou omšou na miestnom cintoríne.

 

 

                                                                                                       Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  18. apríla 2016

nás vo veku 93 rokov navždy opustil náš milovaný

otec, manžel, brat, strýko, švagor a priateľ

 

MICHAL KOVÁČ

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v pondelok 25. apríla 2016 o 14:00 hod.

na Ružinovskom (Vrakunskom) cintoríne.  

                                                                                                      Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....     

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  31. marca 2016

nás vo veku 88 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama

  

MÁRIA ŠPILBERGEROVÁ 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v pondelok 4. apríla 2016 o 14:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji. 

 

                                                                                                    Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....     

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa  21. marca 2016

nás vo veku 67 rokov navždy opustil náš milovaný

manžel a zať 

SILVESTER MIKLA

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude

v stredu 23.marca 2016 o 14:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.  

                                                                                Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 24 . februára 2016

nás vo veku 74 rokov navždy opustil náš milovaný

brat 

VILIAM PORUBČAN 

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude

v pondelok 29. februára 2016 o 14:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.  

                                                                                                 Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 18. februára 2016

nás vo veku 50 rokov navždy opustil náš milovaný

manžel, otec a starý otec

PETER TÖKÖLY

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude

v pondelok 22. februára 2016 o 14:00 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.  

                                                                                            Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... 

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 17. februára 2016

nás vo veku 80 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama a prastará mama

 

MÁRIA FICOVÁ 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v sobotu 20. februára 2016 o 11:00 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                                  Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 23. decembra 2015

nás vo veku 92 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama, prastará mama

 

Magdaléna Melišková

 

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v pondelok 28. decembra 2015 o 13:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                                    Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 13. decembra 2015

nás vo veku 68 rokov navždy opustil náš milovaný

manžel, otec

 

MILAN PALKOVIČ

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v utorok 15. decembra 2015 o 14:00 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                                    Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 26. novembra 2015

nás vo veku 85 rokov navždy opustil náš milovaný

otec, starý otec a prastarý otec

 

FILIP MICHALÍČEK

 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v pondelok 30. novembra 2015 o 14:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                 Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 01. novembra 2015

nás vo veku 59 rokov navždy opustil náš milovaný

syn, manžel, otec, starý otec a brat

 

ANTON KELEBERC 

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v stredu 4. novembra 2015 o 14:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji. 

 

                                                                                Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 26. októbra 2015

nás vo veku 79 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, 

MARGITA HUČKOVÁ

rod. Hrvolová

 Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

vo štvrtok  29. októbra 2015 o 14:00 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji. 

                                                                               

                                                                                                 Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 24. októbra 2015

nás vo veku 71 rokov navždy opustil náš milovaný

manžel, otec, starý otec,

 

JOZEF BACHO

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v pondelok  26. októbra 2015 o 14:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                                                                Smútiaca rodina

 

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

   ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 17. októbra 2015

nás vo veku 61 rokov navždy opustil náš rodák

 

PAVOL LELOVSKÝ

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v stredu  21. októbra 2015 o 14:00 hod.

v Krematóriu v Nových Zámkoch

 

                                                                                                        Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

   ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 07. októbra 2015

nás vo veku 52 rokov navždy opustil náš milovaný

brat, švagor a ujo

 

VLADIMÍR  LIPTÁK

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v utorok  13. októbra 2015 o 15:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                                                       Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

 

   ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 03. októbra 2015

nás vo veku 79 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, a stará mama

 

MÁRIA BURŠÁKOVÁ

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v utorok  06. októbra 2015 o 14:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                                                                Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

   ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 20. agusta 2015

nás vo veku 84 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, a stará mama

 

PAVLÍNA BAJLOVÁ

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v pondelok  24. augusta 2015 o 13:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                                          Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

                              ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 22. júla 2015

nás vo veku 84 rokov navždy opustil náš milovaný

manžel, otec a starý otec

 

OTTO NAGY

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude

v sobotu  25. júla 2015 o 9:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                                                                Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

                                  ,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 21. júla 2015

nás vo veku 84 rokov navždy opustila naša milovaná

mama a stará mama

 

MÁRIA DOBROČÁNIOVÁ

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

vo štvrtok 23. júla 2015 o 16:00 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                                         Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 11. júla 2015

nás vo veku 83 rokov navždy opustila naša milovaná

mama a stará mama

 

KATARÍNA LELOVSKÁ

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v stredu 15. júla 2015 o 13:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                                             Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 23. mája 2015

nás vo veku 90 rokov navždy opustila naša milovaná

mama a stará mama

 

VALÉRIA PÉTERYOVÁ

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v utorok 26. mája 2015 o 14:30 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                                                                   Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 12.mája 2015

nás vo veku 85 rokov navždy opustila naša milovaná

mama, stará mama

 

AGNEŠA   ŠVECOVÁ

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v piatok 15. mája 2015 o 14:00 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                                                                                                      Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....   

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 14.  marca 2015

nás vo veku 65 rokov navždy opustil náš milovaný

syn, manžel, otec a starý otec

 

VOJTECH  DEMO

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude

v utorok 17. marca 2015 o 15:00 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

 

                                                                                                                                      Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 13.  februára 2015

nás vo veku 88 rokov navždy opustil náš milovaný

otec a starý otec

 

JOZEF SKAČAN

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude

v utorok 17. februára 2015 o 14:00 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                                                                                        Smútiaca rodina

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 2.  februára 2015

nás vo veku 68 rokov navždy opustila naša milovaná

manželka, mama a stará mama

 

MÁRIA PODBEHLÁ

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v stredu 4. februára 2015 o 14:00 hod. so svätou omšou

na miestnom cintoríne v Dolnom Ohaji.

                                                                            Smútiaca rodinahttp://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 16. januára 2015

nás vo veku 49 rokov navždy opustila naša milovaná

manželka a mama

 

MÁRIA TEPLÁ

rod. Chovanová

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v stredu 21.  januára 2015 o 13:00 hod.na cintoríne v Šuranoch.

 

Svätá omša za zosnulú bude v piatok 23. januára o 18:00 hod. v  Šuranoch.

 

Smútiaca rodina

Smútočné parte

 http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 17. januára 2015

nás vo veku 79 rokov navždy opustila naša milovaná

mama a stará mama

 

ALŽBETA SKAČANOVÁ

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v pondelok 19.  januára 2015 o 13:30 hod. so svätou omšou

v Dolnom Ohaji.

 

 

Smútiaca rodina

 

  http://www.proalt.cz/wp-content/uploads/2011/11/parte-k%C5%99%C3%AD%C5%BE-262x300.jpg 

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach ....    

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,

priateľom a známym, že dňa 9. januára 2015

nás vo veku 93 rokov navždy opustila naša milovaná

mama a stará mama

 

JÚLIA ROZGOŇOVÁ

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude

v pondelok 12.  januára 2015 o 13:00 hod. so svätou omšou

v Dolnom Ohaji.

 

 

Smútiaca rodina

 Smútočné parte

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že dňa 8. januára 2015
nás vo veku 62 rokov navždy opustila naša milovaná,
dcéra, manželka, mama a stará mama

Ing. Margita Štiffelová

Posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude
v sobotu, 10. januára 2015 o 10°° hod.
v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na kalvárii.


Pochovaná bude v sobotu o 12°° hod.
na cintoríne v Dolnom Ohaji
                                                                                                Smútiaca rodina

 

 

Obec

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10
11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.