Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenia

 

 

2024 > 2024

VZN č. 6_2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolný Ohaj

VZN č. 6_2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolný Ohaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,81 kB
Stiahnuté: 10×

VZN č. 5_2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj

VZN č. 5_2024 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,1 kB
Stiahnuté: 6×

VZN obce Dolný Ohaj č. 3/2024 o miestnych daniach

VZN 2024_3 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,99 kB
Stiahnuté: 17×

VZN obce Dolný Ohaj č. 2/2024 o dani z nehnuteľnosti na rok 2024

VZN 2024_02 DzN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,78 kB
Stiahnuté: 16×

VZN obce Dolný Ohaj č. 1/2024 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN KO 1_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 390,68 kB
Stiahnuté: 16×

2023 > 2023

VZN č. 3_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj

VZN č. 3_2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce D. Ohaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 856,45 kB
Stiahnuté: 144×

VZN č. 2_2023_fin. príspevok_školské zariadenia

VZN č. 2_2023_fin. príspevok_školské zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 582,66 kB
Stiahnuté: 123×

2022 > 2022

VZN obce Dolný Ohaj č. 1-2023 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

VZN obce Dolný Ohaj č. 1-2023 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,66 kB
Stiahnuté: 148×

VZN č. 4-2022 Pravidlá delimitačného konania

VZN č. 4-2022 Pravidlá delimitačného konania (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Stiahnuté: 112×

VZN č. 3/2022 o úhradách za sociálne služby

VZN č. 3_2022_o úhradách za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 672,13 kB
Stiahnuté: 144×

VZN č. 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na mzdy a prevádzku MŠ a školských zariadení

VZN č. 2_2022_fin. príspevok_školské zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,2 kB
Stiahnuté: 155×

VZN č.1/2021 o dani z nehnuteľností na rok 2022

VZN DzN č.1_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 769,16 kB
Stiahnuté: 189×

2021 > 2021

VZN č. 2/2021

VZN č.2_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,94 kB
Stiahnuté: 284×

2021 > 2020

VZN č. 1/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2021

VZN Dane_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 793,67 kB
Stiahnuté: 277×

2020 > 2020

VZN č.6/2020 pohrebisko

VZN č. 6_2020 pohrebisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 715,98 kB
Stiahnuté: 288×

VZN č.5/2020 Stravovanie detí ŠJ

VZN_Stravovanie detí_5_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 900,6 kB
Stiahnuté: 246×

VZN č. 4/2020

VZN č. 4_2020_dotácie_ZŠ_Umel.šk..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 704,06 kB
Stiahnuté: 351×

VZN č. 3/2020

VZN_Stravovanie detí_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 901,96 kB
Stiahnuté: 348×

VZN č. 2/2020 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_KO_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 770,78 kB
Stiahnuté: 481×

VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľností na rok 2020

VZN Dane_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 864,36 kB
Stiahnuté: 362×

2019 > 2019

VZN_2/2019 o úhradách za sociálne služby

VZN_DSe_2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 666,11 kB
Stiahnuté: 351×

Všeobecne záväzné nariadenie obce č 1/2019

VZN č. 12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,28 kB
Stiahnuté: 446×

2018 > 2018

VZN č. 5/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

VZN č. 5-2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,57 kB
Stiahnuté: 388×

VZN č. 3/2018, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska

schvaleneVZN32018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,78 MB
Stiahnuté: 553×

VZN č. 2/2018 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018

schvaleneVZN22018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB
Stiahnuté: 548×

VZN č. 1/2018 o poplatkoch za komunálne odpady

schvaleneVZN12018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,39 MB
Stiahnuté: 503×

2017 > 2018

2017 > 2017

VZN č. 5/2017 o zásadách hospodárenia s majetkom obce DOLNÝ OHAJ

8. - vzn č. 52017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 577,81 kB
Stiahnuté: 497×

VZN č. 4/2017 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DOLNÝ OHAJ

7. - vzn č. 42017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 698,1 kB
Stiahnuté: 400×

VZN č-. 2_2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017

vzn č-. 2_2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,86 kB
Stiahnuté: 419×

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolný Ohaj č. 1_2017

všeobecne záväzné nariadenie obce dolný ohaj č. 1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 524,53 kB
Stiahnuté: 498×

2016 > 2017

VZN č. 9_2016 o úhradách za sociálne služby

vzn č. 9_2016 o úhradách za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 737,96 kB
Stiahnuté: 452×

VZN č. 8_2016 -Štatút obce

vzn č. 8_2016 -Štatút obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 725,06 kB
Stiahnuté: 410×

2016 > 2016

VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolný Ohaj

vzn č. 7_2016 o nakladani s ko a dso na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 746,89 kB
Stiahnuté: 540×

VZV č.5_2016 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Dolný Ohaj

vzv č.5_2016 o jednoráz.príspevku pri narodení dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,65 kB
Stiahnuté: 656×

VZN č. 4_2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na SZUŠ, MŠ, ŠJ, ŠK

vzn č. 4_2016 o určení výška dotácie szuŠ, mŠ, Šj, Škd.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 341,15 kB
Stiahnuté: 609×

VZN č. 3/2016 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce

vzn č. 3_2016- vylepovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,23 kB
Stiahnuté: 419×

VZN č. 2/02016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016

vzn č. 2_2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,89 kB
Stiahnuté: 481×

VZN č. 1/2016 o poplatkoch za KO a drobný stavebný odpad

vzn č. 1_2016 - o poplatkoch za ko a drobný stavebný odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,65 kB
Stiahnuté: 557×

2015 > 2016

VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania soc. služieb, o úhrade za poskytované služby v zariadení soc. služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolný Ohaj a ďalších soc. služieb - ZRUŠENÉ

vzn č. 3_2015 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o úhrade za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce dolný ohaj a ďalších sociálnych služieb..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,07 kB
Stiahnuté: 881×

VZN č. 2/2015 o určení výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka SZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťaťa ŠZ zriadených na území obce- ZRUŠENÉ

_vzn č. 2_2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,54 kB
Stiahnuté: 562×

2014 > 2016

VZN č. 4/2014 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

vzn č. 4_2014 o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce dolný ohaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,54 kB
Stiahnuté: 463×

VZN č. 7/2014 o poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Dolný Ohaj- ZRUŠENÉ

vzn č. 7 o poskytnutí jednoráz.finanč.príspevku pri narod. dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,82 kB
Stiahnuté: 488×

VZN č. 5/02014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane v obci Dolný Ohaj

vzn č. 5_2014 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,71 kB
Stiahnuté: 399×

2013 > 2016

VZN č. 4/2013 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Dolný Ohaj

vzn obce dolný ohajč.4_2013 o financovaní cvČ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,73 kB
Stiahnuté: 366×

2012 > 2016

VZN č. 16/2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Dolný Ohaj

vzn č. 16-2012 o vyhlásení záväzných časti územného plánu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,17 kB
Stiahnuté: 364×

VZN č. 15/2012 o určení názvu ulíc

vzn č. 15-2012 o určení názvu ulíc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,47 kB
Stiahnuté: 686×

VZN č. 14/2012 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou pre územie obce Dolný Ohaj

vzn č.14-2012 o určení obvodu zŠ s mŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 316,45 kB
Stiahnuté: 348×

VZN č. 13/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

vzn 13-2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,02 kB
Stiahnuté: 343×

VZN č. 11/2012 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

vzn 11-2012 o určenípravidiel času predaja v obchode a času prevádzkyslužieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,41 kB
Stiahnuté: 321×

VZN č. 10/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

vzn 10-2012 omieste a čase zápisu deťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 309,44 kB
Stiahnuté: 345×

VZN č. 9/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

vzn č.9-2012 o poplatky za zneč.malým zdrojom 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,1 kB
Stiahnuté: 443×

VZN č. 8/2012 o podmienkach držania psov na území obce

vzn č.8-2012 o podmienkach držania psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,86 kB
Stiahnuté: 421×

VZN č. 7/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

vzn č.7-2012 o podmienkach predaja výrob.a poskyt. služieb na trhovom mieste.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,48 kB
Stiahnuté: 586×

VZN č. 6/2012 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov

vzn č.6-2012 o zjazdnosti a schodnosti miest.kom. a chodníkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,28 kB
Stiahnuté: 360×

VZN č. 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov

vzn 5-2012- o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,59 kB
Stiahnuté: 435×

VZN č. 4/2012 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn 4 -2012 prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,4 kB
Stiahnuté: 440×

VZN č. 2/2012 O miestnych daniach

vzn 2- 2012 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,22 kB
Stiahnuté: 501×

2011 > 2016

VZN č. 7/2011 ktorým sa ruší siedma časť VZN č. 1/2011, VZN č. 3/1998, VZN č. 4/2000

vzn č.7-2011, ktoré ruší 7 časť vzn 1-2011, vzn 3-1998 a vzn 4-2000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,25 kB
Stiahnuté: 320×

2010 > 2016

VZN č. 4/2010 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a v ŠZ zriadených obcou

vzn-4-2010 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou dolný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,28 kB
Stiahnuté: 332×

Samospráva

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9
10 11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 1
2 3 4

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.