Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

INFORMÁCIE

Dolný Ohaj -  úrad


IČO: 00 308 871, DIČ: 202 105 9348
Adresa: Hlavná č. 109/130
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika
Tel.č.: 035/6582 202  
Fax: 035/6582 202

Email:obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

 

Dolný Ohaj - obec

kraj: Nitransky
okres: Nové Zámky
počet obyvateľov: 1554

mapa

07.08.2020

smútočné parte

Smútočné parte

,, Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach .... S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás vo veku 77 rokov navždy opustil pán Pavol ABRMAN Posledná rozlúčka so zosnulým bude pondelok 10. augusta 2020 o 15.00 hod. so svätou omšou na cintoríne v Dolnom Ohaji.

Detail

07.08.2020

ošk

Oznam pre fanúšikov futbalu

OŠK Dolný Ohaj oznamuje fanúšikom futbalu, že A-mužstvo odohrá majstrovský futbalový zápas na domácom ihrisku dňa 9. augusta, t.j. v nedeľu o 17:00 hod. s B-mužstvom zo Štúrova.

Detail

05.08.2020

informácia

Ukončenie verejného pripomienkovania: Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj bolo ukončené dňa 3.8.2020 o 23:59. Nakoľko sme do uvedeného termínu neobdržali žiadne pripomienky verejnosti, neboli vykonané súvisiace úpravy štúdie uskutočniteľnosti.

Detail

21.07.2020

Smart plán

Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj

Projekt "Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj. Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie pripomienok k štúdii “Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj.” Dôvodom realizácie predkladaného projektu s týmto názvom je zavádzanie moderných smart technológií a smart riešení do verejného života v našej obci. Ide o projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci obce s cieľom prepojiť obecný informačný systém a externé smart zariadenia, potrebné pre získavanie a poskytovanie dát v rámci budovania a rozvoja webových služieb obce, chatbotu, platobnej brány a informačných kioskov. Predkladaná štúdia je Štúdiou uskutočniteľnosti pre Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie. Táto Štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav v tejto oblasti verejného života v našej obci, rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry a prepojenie jednotlivých systémov. Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie hospodárenia obecnej prevádzky, poskytovania kvalitnejších služieb obce spoluobčanom a návštevníkom obce, a zvýšenie kvality života obyvateľov obce. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, dôsledný popis aktuálnej situácie obce Dolný Ohaj v tejto oblasti, základná analýza nákladov a prínosov projektu, stanovenie priorít a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu obce po prípadnej budúcej úspešnej inštalácii a zavedení prevádzky nových IKT systémov. Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh, Testu štátnej pomoci a TCO je zverejnená v dokumentoch, ktoré nájdete v prílohe tejto správy:

Detail

20.07.2020

erb

Prieskum názorov a potrieb podnikateľov v obci Dolný Ohaj

Vážená pani podnikateľka, vážený pán podnikateľ, v súvislosti s projektom tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolný Ohaj 2021 - 2027 a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí mikroregiónu Termál 2021 - 2027 je prieskum podnikateľského prostredia nezastupiteľným zdrojom informácií. Z tohto dôvodu je žiadúce poznanie názorov a potrieb miestnych podnikateľských subjektov a analýza situácie súkromného sektora. Cieľom prieskumu je získať užitočné a dôveryhodné informácie o názoroch a potrebách tých, ktorí investujú a vytvárajú pracovné príležitosti pre obyvateľov. Pre vyplnenie dotazníka musíte otvoriť prílohu tejto správy, tam nájdete link.

Detail

17.02.2020

Životné jubileum p. František Hlaváč

Životné jubileum p. František Hlaváč

životné jubileum p. František Hlaváč

Detail

21.01.2020

Životné jubileum p. Helena Demová

Životné jubileum p. Helena Demová

životné jubileum p. Helena Demová

Detail

30.08.2018

Letecké zábery obce Dolný Ohaj

Letecké zábery obce Dolný Ohaj

Letecké snímky obce Dolný Ohaj 2018

Detail

23.07.2018

VI. ročník podujatia "Ohajský Kenderáš" a Súťaž vo varení gulášu

VI. ročník podujatia "Ohajský Kenderáš" a Súťaž vo varení gulášu

Dňa 21. júla 2018 sa v našej obci konal VI. ročník tradičného celodenného podujatia "Ohajský Kenderáš", na ktorom vystúpili nasledovní interpreti a skupiny: MAROŠ BANGO - slovenský nevidiaci umelec, spevák Folklórny súbor URPÍN Country skupina VODOPÁD. Počasiu nerozkážeš ???? ...aj 6.ročník podujatia Ohajský Kenderáš bol ovplyvnený nepriazňou počasia ...búrka predčasne ukončila podujatie, na ktorom sa mali ešte predstaviť aj ĽUDO KURUC spevák a ROCKINSON CRUSOE - hudobná skupina. Podujatie bolo spojené so súťažou vo varení kotlíkového gulášu. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev z blízkeho aj ďalekého okolia. Vyhodnotenie súťaže: 1.miesto STAROHORSKÍ LOVCI 2.m. VESELÁ PARTA 3.m.PIVÁREŇ ELBA 4.m.COLLINS 5.m. MAMUTI Všetky zúčastnené družstvá si odniesli zo súťaže krásne ceny.

Detail

12.07.2018

Výlet Smolenice 2018

Výlet Smolenice 2018

Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých v Dolnom Ohaji zorganizovala dňa 10. júla 2018 zájazd do Smoleníc, ktorého súčasťou bola návšteva krásneho Smolenického zámku a neďalekej kvapľovej Jaskyne Driny. Okrem členov ZO ZZP sa zájazdu zúčastnili aj pán starosta obce Ivan Solár, rodičia s deťmi a mládež, ktorí si z výletu priniesli množstvo krásnych zážitkov.

Detail