Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.12.2020

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnych služieb

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo

Neuvedené

JUDr. Ľubomír Lipovský

Obec Dolný Ohaj

17.12.2020

Zmluva o spolupráci a propagácii

Zmluva o spolupráci a propagácii

1 200,00 EUR

Novocentrum Nové Zámky a.s.

Obec Dolný Ohaj

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Dolný Ohaj

19.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

39 730,00 EUR tridsaťdeväťtisíc sedemstotridsať eur

Ministerstvo financií SR

Obec Dolný Ohaj

29.10.2020

Dohoda č.20/17/010/59

Dohoda č.20/17/010/59

Neuvedené

Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Obec Dolný Ohaj

29.10.2020

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1890/2014

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

262,50 EUR

MADE spol.s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

28.10.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 600,00 EUR

NOVOAUDIT, spol. s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

23.10.2020

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

Zmluva na odchyt a umiestn. psov do karanténnej st

Neuvedené

OZ Veselá Labka

Obec Dolný Ohaj

13.10.2020

Príkazná zmluva č. 8 VO/06/2020/PL

Príkazná zmluva č. 8

300,00 EUR

Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

12.10.2020

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

315,00 EUR

TENDERnet, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

30.09.2020

Zmluva o dielo č. 20/2020

Zmluva o dielo č. 20/2020

1 340,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Dolný Ohaj

24.09.2020

Rámcová dohoda

Rámcová dohoda

Neuvedené

PARAPETROL a.s.

Obec Dolný Ohaj

23.09.2020

Zmluva o posk. služby verejného obstarávania

Zmluva o posk. služby VO č. VO/08/2020/EL-KSVO

300,00 EUR

Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

22.09.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

50,33 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Ohaj

27.08.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

600,00 EUR

RNDr. Daša Oremusová, PhD.

Obec Dolný Ohaj

24.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Neuvedené

GAS - PROGRES, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

10.08.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 106/2020

Neuvedené

Kronospan, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

06.08.2020

Príkazná zmluva č. 19/02/2020/POI

Príkazná zmluva č. 19/02/2020/POI

40,00 EUR

Komunál-Servis, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

19.06.2020

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

4 600,00 EUR

GetSense Slovakia, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

11.06.2020

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

1 500,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Dolný Ohaj

09.06.2020

Zmluva o lízingu nehnuteľných vecí č. LZC/20/10235

Zmluva o lízingu nehnuteľných vecí č. LZC/20/10235

11 200,00 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Obec Dolný Ohaj

18.05.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 4 k Zmluve o posk. služieb v odpad. hos

Neuvedené

Enviropol SK, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

15.05.2020

Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania

Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania

300,00 EUR

Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

22.04.2020

Zmluva o posk. konzult. a porad. služieb

Zmluva o posk. konzult. a porad. služieb, prípravy

3 000,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Dolný Ohaj

16.04.2020

Zmluva o dielo 01/2020

Zmluva o dielo 01/2020

9 650,00 EUR

AK PROJEKT, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: