ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Triedenie komunálneho odpaducertifikát Envipak emisie skleníkových plynov


http://www.priateliazeme.sk/spz/

http://www.kompost.sk/

 

Priblížme si bližšie percentuálne zloženie našej smetnej nádoby:

odpad

 

 

45 % -BR- využiť na kompost
14 % - papier = recyklácia

11 % - plast = recyklácia
10 % - sklo = recyklácia

4 % - textil = recyklácia  zbierky  šatstva          
4 % - kovy= recyklácia
4 % -anorganický odpad  = recyklácia
3 %  - tetrapaky= recyklácia

1 % -nebezpečný odpad = recyklácia obmedzene
4 % - zmesový komunálny odpad= nerecyklovateľný