Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Ľudové misie

Vo farnosti Dolný Ohaj – Hul boli ľudové misie

Osem pôstnych marcových dní Dolnoohajčania a Hulania prežili s misionármi, a to s františkánmi. Misie v Dolnom Ohaji v sobotu 22. 3. uviedol svätou omšou páter František, pôsobiaci v Trnave a misie v Hule svätou omšou uviedol páter Félix, pôsobiaci v Bratislave. Témou ľudových misií bolo „Vstanem a pôjdem k otcovi...“ – 18. verš 15. kapitoly  Evanjelia sv. Lukáša, ktorý je súčasťou podobenstva o márnotratnom synovi. Počas požehnaných dní si veriaci vychutnali omše s tematickými sv. kázňami, každý deň mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia, dostali pomazanie chorých,  manželia si v sobotu obnovili manželské sľuby, v stredu sa farníci zúčastnili Krížovej cesty na Dolnoohajskej kalvárii. Nechýbala katechéza pre ženy v kultúrnych domoch v oboch obciach, pričom o deti bolo postarané skupinou mládeže z Vrbového. Brat Félix prezentoval aj Modlitbu Pána v jazyku pre nepočujúcich, keďže je aj takto špecializovaným kňazom. Katechéza pre mužov bola v Kostole sv. rodiny v Dolnom Ohaji v pondelok po sv. omši i v Kostole Ružencovej Panny Márie v Hule v utorok po sv. omši. Misionári navštívili v utorok doobeda základné školy v oboch obciach, potom v kostoloch odslúžili sv. omše. Chorých navštevovali po domoch v obci Hul v stredu doobeda a v obci Dolný Ohaj v piatok doobeda. Počas nedeľných svätých omší boli požehnané misijné kríže i krížiky, ktoré si veriaci zakúpili. Nechýbali ani piesne v podaní spevokolov: v Dolnom Ohaji Spevokolu Juraja Holčeka a v Hule Spevokolu Cyrila Minárika. Misionárom poďakoval miestny pán farár Roman Gallas i starostovia Ivan Solár (Dolný Ohaj) a František Golha (Hul). Františkáni spomenuli aj vdp. Štefana Františka Mušku, OFM (18. 7. 1924 – 13. 4. 2011), keďže je v Dolnom Ohaji pochovaný, blíži sa 3. výročie od jeho odchodu do večnosti, a v sobotu 29. 3. bola za neho odslúžená sv. omša. V ten deň, spájajúci sa aj s voľbami, bola doobeda v obci brigáda vysádzania stromčekov pri kostole. Témy svätých kázní boli: Hriech a obrátenie; Spoveď, smrť a súd; Cirkev a modlitba; Viera a eucharistia; Ježiš – Darca života; Láska a rodina; Kríž.

Pred týmito misiami sa vo farnosti konali misie 12. 1. – 20. 1. 2008 pod vedením redemptoristov, vrátane ich provinciála Michala Zamkovského, ktorý toho času pôsobí v Podolínci. Vo februári bol iniciátorom misií v Palárikove, kde 23. februára pred Kostolom sv. Jána Nepomúckeho požehnal kríž.      

Misionárom Františkovi a Félixovi, OFM, som s vďakou venovala vyše 170 veršovú báseň, inšpirovanú aj ich sv. kázňami. Časť z nej:          

Len v Cirkvi je možné vysluhovať sviatosti,

a tak ako sú v našom tele pospájané kosti,

ako celé naše telo tvorí ducha chrám,

tak ani žiaden človek nemôže byť sám.

Aj od nás závisí, aká Cirkev bude!

Výsledný efekt sa dozvieme skôr, nielen na poslednom súde...

Kristus zostáva prítomný vo sviatostiach,

odraz Jeho zrkadla je v našich čnostiach...

                                                                                                                          Jana Slobodníková

Obec

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25
26 27 28 29 30

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.