Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Separovaný zber

Kalendár zvozu separovaného odpadu za rok 2023

1Upozornenie!

  • Vyseparované zložky musia byť čisté. Zle vytriedený odpad nebude odvezený. Je nutné ho správne dotriediť a vyložiť pri ďalšom zbere.
  • Znečistené tégliky, tetrapaky, konzervy a fľaše opláchnite. Nesmú byť znečistené od zvyškov potravín, masti, olejov...
  • Papier a kartón nesmie byť navlhnutý,  mastný alebo znečistený od zvyškov potravín, olejov, farieb, lepiacich pások...
  • PET fľaše stlačte a odstráňte z nich zátky. Tie dajte tiež do toho istého vreca.
  • Vrecia zaväzujte špagátom.
  • Fólie a polystyrén nesmú byť znečistené zeminou, maltou, lepidlami, farbami, zvyškami potravín...
  • Sklo nerozbíjajte na menšie kusy, fľaše zbavte uzáverov, krúžkov okolo hrdla, plastových fólií (papierové etikety nevadia).

 

Obec Dolný Ohaj ďakuje všetkým občanom a organizáciám v obci za udržiavanie poriadku a čistoty, rešpektovanie triedenia odpadu podľa druhov a tiež za aktívnu účasť na spolupodieľaní sa pri tvorbe, údržbe a ochrane príjemného vidieckeho prostredia, ktoré obec má vďaka ľuďom tu žijúcim a okolitej malebnej prírode.

http://www.priateliazeme.sk/spz

 

Komodity zbierané v rámci regionálneho systému triedeného zberu

viď. príloha:      Komodity zbierané v rámci reg.systému triedeného zberu  

    

KOMODITY, ktoré sa v obci zbierajú 

 

VRECOVÝ ZBER OD PRÍBYTKOV

 

Zber zabezpečuje firma Brantner Nové Zámky, podľa vyššie uvedených termínov.

 

Tetrapakové obaly:  stlačené tetrapakové obaly od mlieka, džúsov, vína.

modré  

      
Plastové fľaše, obaly: priesvitné - číre, zelené a modré, oranžové fľaše od minerálok a malinoviek, olejov s označením PET. plastové obaly z drogérie s označením HD-PE napr. od aviváže, čistiacich prostriedkov, šampónov, čisté tegliky s označením PS alebo PP- od jogurtov, smotany, margarínov,..

Zvlášť do vreca – neznečistený penový polystyrén, obalový polystyrén.

Zvlášť do vreca – zviazané záhradné fólie  bez zeminy, špagátov a klincov.

Zvlášť do vreca – plastové PET fľaše a fľaše od minerálok, malinoviek, piva, octu, sirupov.

 ž p   

Kovy - kovové a hliníkové obaly od konzerv, plechovky od piva a iných nápojov, zmesové obaly s kovovou vrstvou, riad a iný drobný kovový štot...

č

 

Papier - noviny, časopisy, kartón, vlnitá lepenka,kancelársky papier, staré zošity, listy a obálky, staré knihy bez tvrdej väzby, vrecká od múky,...

m

 

 

 

Plasty -  plastové obaly z drogérie s označením HD-PE napr. od aviváže, čistiacich prostriedkov, šampónov, čisté tegliky s označením PS alebo PP- od jogurtov, smotany, margarínov,..

 

FAREBNÉ KONTAJNERY

V obci sú vo dvore obecného úradu umiestnené farebné kontajnery, ktoré sú určené na tiedený  komunálny odpad. 

KONTAJNER NA POUŽITÝ RASTLINNÝ OLEJ

Použitý rastlinný olej nesmie obsahovať živočíšny tuk a veľké množstvo pevných nečistôt. Olej je potrebné v nádobách pevne uzatvoriť.  

ŽLTÝ KONTAJNER: 

Plast - plastové tégliky:  fľaše od aviváží, čistiacich prostriedkov, mydiel, šampónov (fľaše treba stlačiť), tégliky od jogurtov, smotany, ramy, masla s označením PS, alebo PP, treba z nich odstrániť staniol.

ZELENÝ KONTAJNER:

Sklo: predmety zo skla, fľaše, poháre, črepy, okenné sklo.

ČERVENÝ KONTAJNER:

Kovové  obaly: -konzervy, plechovky, viečka z kelinkov-staniol

MODRÝ KONTAJNER:

Papier: noviny, časopisy,  kartóny, zošity, korešpondencia, lepenka, vrecká od múky, cukru...

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Nepatrí do smetnej nádoby, ale na domáce kompostovisko.

http://www.kompost.sk

 

 

 

 

 

 

BRO: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov.

 

ZBERNÝ DVOR

Obec Dolný Ohaj z vlastných finančných prostriedkov vybudovala v areály Poľnohospodárskeho družstva Dolný Ohaj ,, ZBERNÝ DVOR", kde sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery na drevný odpad, drobný stavebný odpad a elektroodpad.

Drevný odpad: kôra, odresky,  konáre, haluze, ....

Elektronický šrot: nefunkčné televízory (bez poškodenia obrazovky), rádiá, magnetofóny, gramofóny, monitory, počítače, bezdrôtové, mobilné telefóny, elektronické hudobné nástroje, nefunkčné kalkulačky..., biela technika (chladničky, práčky...), nefunkčné sušiče na vlasy, žehličky, toustovače, variče...

Termín a časový  interval otvorenia zberného dvora určí obec a občanom bude včas oznámený miestnym rozhlasom a zverejnený na stránke obce.

V prípade, že občania majú záujem o vývoz vyššie určeného odpadu na zberný dvor je potrebné si dohodnúť termín a čas vstupu do zberného dvora na obci na tel.  čísle: 035/65 82 202.

Objemný odpad: Veľkoobjemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci – veď to vyplýva aj z názvu. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 120 l zberných nádob ( napr. starý nábytok, koberce, skrine, postele, stoličky, ....)

Spôsob zberu: možnosť zbaviť sa odpadu v zbernom dvore obce s použitím žetónu zakúpeného v pokladni obce počas stránkových dní. 

VOK

Drobný stavebný odpad: vzniká pri svojpomocných prácach na nehnuteľnostiach na území obce, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie, betón, tehly, obkladačka, dlaždice, keramika, zemina,....

Od 01.01.2016 je odber tohto druhu odpadu na zbernom dvore spoplatnený v súlade s platným VZN obce č. 1/2016 o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu je vo výške:          0,025 €

 

DROBNÝ ELEKTROODPAD A BATÉRIE

E-box:   je umiestnený pri vchode na prízemí Obecného úradu a v budove Základnej školy. Tento druch zbernej nádoby je určrný na zber batérií (tužkové) a drobného elektroodpadu (telefóny, príslušenstvo PC, rýchlovarné konvice, fény, kulmy, rádia, mixéry, holiace strojčeky, kalkulačky......

e

 

 

 

 

ŽIAROVKY - ŽIARIVKY

Použité a nefunkčné žiarovky nepatria do smetnej nádoby. V našej obci je v predajni COOP Jednota pri vstupe do predajni umiestnený na tento druh odpadu box, kde máte možnosť žiarovky vyhodiť.

 

 

 

 

 

HUMANITÁRNA ZBIERKA OBNOSENÉHO ŠATSTVA

Obec sa každoročne dva krát do roka zapája do humanitárnych zbierok zatstva, ktoré

zabezpečujú humanitárne neziskové organizácie.

Termín a komodity nzbierky sú občanom oznámené  miestnym rozhlasom a zverejnené na stránke obce.

 

KONTAJNER NA OBNOSENÉ ŠATSTVO

Jeden kontajner je umiestnený vo dvore obecného úradu a plánuje sa osadenie ďalších týchto kontajnerov na miesta v obci - hniezda.

 

 

 

 

Šatstvo, obuv a hračky sa do nich vhadzujú po otvorení špeciálneho okienka. Krádežiam uvedených komodít zabraňuje zabezpečovací mechanizmus vo vnútri kontajnera. Do jedného kontajnera vmestí až trinásť vriec s prebytočnými vecami. Tento spôsob zberu chráni životné prostredie. Vyzbierané veci však nekončia na skládkach odpadu. Sú darované sociálne slabším občanom. 

 

Železný šrot: zberné suroviny

Pneumatiky:   odovzdať v servisoch prípadne v predajni, kde si zakúpite nové.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Samospráva

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9
10 11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 1
2 3 4

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.