ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Symboly obce

 

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce Dolný Ohaj a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:
v striebornom štíte strieborný husár v červenom klobúku s čiernym perom, v červenom kabáte, modrých nohaviciach a krátkom modrom plášti, čiernych čižmách, opásaný zlatou šabľou, v pravici zo zlatou kopijou a v ľavici s veľkým, oválnym, zlato okovaným štítom.

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), modrej (2/8), červenej (2/8), žltej (2/8) a bielej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Dolný Ohaj sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou D-104/98. Obecné zastupiteľstvo schválilo symboly obce Dolný Ohaj uznesením č.36/98.

 

Erb obce Dolný Ohaj

 

Erb obce Dolný Ohaj

 

Vlajka obce Dolný Ohaj

 

Vlajka obce Dolný Ohaj