Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Odvoz komunálneho odpadu

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci vykonáva firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch.

V obci sú na komunálny odpad určené 110 litrové plechové a 120 litrové plastové  nádoby.

Nádoby - plastové si možno obstarať na Obecnom úrade v Dolnom Ohaj kúpou v sume 27 EUR za 1 ks.

Občan si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby pred svoj príbytok. Na smetnej nádobe musí byť namontovaný čip.

Poplatník odpad platí dobitím kreditu elektronického čipu v pokladni obce Dolný Ohaj počas stránkových hodín obecného úradu.


Sumy platné od 1. 1. 2024 za dobitie čipu umiestneného na smetnej nádobe:     

  •     plechová 110 litrová nádoba:                       4,95 EUR za 1 ks,                        
  •     plastová 120 litrová nádoba:                        5,40 EUR za 1 ks
  •     240 l nádoba:                                                  10,80 EUR
  •     1.100 litrový kontajner:                                 49,50 EUR za 1 ks
  •     poplatok za 1 kg drobného stavebného odpadu:  0,025 €/kg            

Číslo účtu Obce Dolný Ohaj na úhradu dobitia čipov na smetných nádobách internetbankingom je SK31 5600 0000 0022 3404 3002. Platbu je potrebné vždy identifikovať, a to do poznámky uviesť vaše meno, číslo domu a ulicu.

 

Vývoz smetných nádob je v obci Dolný Ohaj realizovaný = 1 x za dva týždne, a to vždy v UTOROK. Prvý zber v roku 2024 sa uskutoční dňa 09. 1. 2024. Pre zistenie ďalších termínov sledujte obecný kalendár. 

V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín odvozu pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin firma BRANTNER zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec bude verejnosť informovať obvyklým spôsobom.

ko

 

 

Samospráva

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10
11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.