ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Žitavská kotva 2014

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci vykonáva firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch.

V obci sú na komunálny odpad určené 110 litrové plechové a 120 litrové plastové  nádoby. Nádoby - plastové si možno obstarať na Obecnom úrade v Dolnom Ohaj kúpou v sume 20,00 EUR za 1 ks.

           

Občan si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby pred svoj príbytok. Na smetnej nádobe musí byť namontovaný čip. Poplatník odpad platí dobitím kreditu elektronického čipu v pokladni obce Dolný Ohaj počas stránkových hodín obecného úradu.


Sumy platné od 1. 1. 2020 za dobitie čipu umiestneného na smetnej nádobe:     

    plechová 110 litrová nádoba:                       3,30 EUR za 1 ks,                        

    plastová 120 litrová nádoba:                        3,60 EUR za 1 ks

    1.100 litrový kontajner:                                 33 EUR za 1 ks

    240 l nádoba:                                                 7,20 EUR

    poplatok za 1 kg drobného stavebného odpadu:  0,025 €/kg            

 

Vývoz smetných nádob je v obci Dolný Ohaj realizovaný = 1 x za dva týždne, a to vždy v UTOROK. Prvý zber v roku 2020 sa uskutoční dňa 14. 1. 2020. Pre zistenie ďalších termínov sledujte obecný kalendár. 

V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín odvozu pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin firma BRANTNER zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec bude verejnosť informovať obvyklým spôsobom.

 

ko