Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

oslávenkyňa p. Margita Bajlová

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.03.2020

Zmluva o poskytovaní konzult. a porad. služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskyt. nenávrat. fin. prísp. z fondov EÚ

Zmluva o poskytovaní konzult. a porad. služieb

3 000,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Dolný Ohaj

04.03.2020

Zmluva o poskytnutí fin. prísp. na posk. soc. služby v zar. pre fyz. os., ktoré sú odkázané na pomoc inej fyz. os. a pre fyz. os., ktoré dovŕšili dôchod. vek

Zmluva č. 1737/2020-M_ODFSS

224 640,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Dolný Ohaj

23.12.2019

Zmluva o dielo č. Enviro 33-2019

Zmluva o dielo č. Enviro 33-2019

300,00 EUR

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

20.12.2019

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

4 675,98 EUR

Eibenová Helena, Krnáč Roman, Krnáčová Marcela, Levák Ľudovít, Leváková Mária, Sluka Peter, Sluková Anna

Obec Dolný Ohaj

19.12.2019

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny

Neuvedené

Magna Energia a.s.

Obec Dolný Ohaj

19.12.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 600,00 EUR

NOVOAUDIT, spol. s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

19.12.2019

Kúpna zmluva nehuteľnosť

Kúpna zmluvla

3 443,99 EUR

Gulášová K., Kelebercová H., Šuráni R., Mgr. Šurániová I., Varró Š.

Obec Dolný Ohaj

17.12.2019

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

Kúpna zmluva

335,00 EUR

Dobročáni Lukáš, Mgr.

Obec Dolný Ohaj

13.12.2019

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o dielo č. 41 - Dolný Ohaj/2011

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o dielo č. 41

Neuvedené

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

13.12.2019

Zmluva o poskytnutí fin. pros. (dotácie) na činnosť Centra voľného času Pyramída v Nových Zámkoch

Zmluva o poskytnutí fin. pros. (dotácie) na činnos

122,00 EUR

Mesto Nové Zámky

Obec Dolný Ohaj

12.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK

Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK č. Z2019013

7 333,33 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dolný Ohaj

11.12.2019

Príkazná zmluva č. 0/6/2019/EL

Príkazná zmluva č. 0/6/2019/EL

300,00 EUR

Komunál-Servis, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

06.12.2019

Kúpna zmluva nehnuteľnosť vo vlastníctve obce

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

574,00 EUR

Cviková, M., Pileková, H., Ing. Slobodník, P., Tóthová J., Slobodník J.

Obec Dolný Ohaj

04.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

40,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dolný Ohaj

03.12.2019

Licenčná zmluva na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok OZ Športová akadémia M. Tótha č. LZ/026/2019

Licenčná zmluva Šport. akad. M. Tótha

1 800,00 EUR

Športová akadémia M. Tótha, o.z.

Obec Dolný Ohaj

03.12.2019

Zmluva o posk. konzult. a porad. služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Zmluva o poskytovaní konzult. a poraden. služieb

2 000,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Dolný Ohaj

22.11.2019

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

154,00 EUR

Pileková Helena

Obec Dolný Ohaj

29.10.2019

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

300,00 EUR

TENDERnet, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

28.10.2019

Zmluva o poskytnutí podpory Národný projekt Zelené obce Slovenska

Zmluva o poskytnutí podpory

15 336,36 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dolný Ohaj

15.10.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

1 500,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Dolný Ohaj

09.10.2019

Zmluva o dielo výsadba drevín park

Zmluva o dielo

8 672,40 EUR

Hedera, Ing. Katarína Miklová

Obec Dolný Ohaj

25.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva č. D2019091705

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Dolný Ohaj

16.09.2019

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Dolný Ohaj

05.09.2019

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva B.I.B. eurotechnika

57 398,40 EUR

B.I.B. eurotechnika s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

03.09.2019

Zmluva o dielo č. 37/2019

Zmluva o dielo č. 37/2019

450,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Dolný Ohaj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: