Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Obecný úrad

Obecný úrad v Dolnom Ohaji je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom a to najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je  podateľňou a výpravňou    písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

Prácu obecného úradu riadi starosta. V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

Kontaktné údaje:

Obec Dolný Ohaj
Hlavná 109/130                                                                                                                                      941 43 Dolný Ohaj

Slovenská republika


IČO: 00308871
DIČ: 2021059348

Bankové spojenie: VÚB Nové Zámky  

Č. účtu: SK4802000000000172323172    SWIFT kód : SUBASKBX 

Tel.č.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202

mob:   0910/797 790
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

 

Úradné hodiny obecného úradu

  • Pondelok   8.00 – 12.00    13.00 – 16.00
  • Utorok       Nestránkový deň
  • Streda        8.00 – 12.00    13.00 – 17.00
  • Štvrtok       Nestránkový deň
  • Piatok        8.00 – 12.00

Pracovníci obecného úradu:

Ivan Solár, starosta obce
Tel.č.: (+421) 035 / 6582 202
Mob.č.: (+421) 0903 / 241 509
Email: starosta@obecdolnyohaj.sk

Ing. Patrik Ballai, zástupca  starostu  obce                                                                                    Mob.č.: (+421) 0910 / 797 790 

Katarína Baková, matrikárka
Tel.č.: (+421) 035 / 6582 202                                                                                                                 Email: matrika@obecdolnyohaj.sk

Ing. Monika Palacková, účtovníčka
Tel.č.: (+421) 035 / 6582 202
Email: ekonomka@obecdolnyohaj.sk

Martina Demová, odborná referentka
Adriána Kurucová, odborná referentka

Tel.č.: (+421) 035/6582 202  
Email: referent@obecdolnyohaj.sk

Správa kultúrneho domu: Ing. Miriama Supeková - 0940 655 546 

Samospráva

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10
11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.