Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.10.2020

Príkazná zmluva č. 8 VO/06/2020/PL

Príkazná zmluva č. 8

300,00 EUR

Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

12.10.2020

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

315,00 EUR

TENDERnet, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

30.09.2020

Zmluva o dielo č. 20/2020

Zmluva o dielo č. 20/2020

1 340,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Dolný Ohaj

24.09.2020

Rámcová dohoda

Rámcová dohoda

Neuvedené

PARAPETROL a.s.

Obec Dolný Ohaj

23.09.2020

Zmluva o posk. služby verejného obstarávania

Zmluva o posk. služby VO č. VO/08/2020/EL-KSVO

300,00 EUR

Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

22.09.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

50,33 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Ohaj

27.08.2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

600,00 EUR

RNDr. Daša Oremusová, PhD.

Obec Dolný Ohaj

24.08.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Neuvedené

GAS - PROGRES, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

10.08.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 106/2020

Neuvedené

Kronospan, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

06.08.2020

Príkazná zmluva č. 19/02/2020/POI

Príkazná zmluva č. 19/02/2020/POI

40,00 EUR

Komunál-Servis, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

19.06.2020

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

4 600,00 EUR

GetSense Slovakia, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

11.06.2020

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, prípravy projektu a žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

1 500,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Dolný Ohaj

09.06.2020

Zmluva o lízingu nehnuteľných vecí č. LZC/20/10235

Zmluva o lízingu nehnuteľných vecí č. LZC/20/10235

11 200,00 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Obec Dolný Ohaj

18.05.2020

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 4 k Zmluve o posk. služieb v odpad. hos

Neuvedené

Enviropol SK, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

15.05.2020

Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania

Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania

300,00 EUR

Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

22.04.2020

Zmluva o posk. konzult. a porad. služieb

Zmluva o posk. konzult. a porad. služieb, prípravy

3 000,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Dolný Ohaj

16.04.2020

Zmluva o dielo 01/2020

Zmluva o dielo 01/2020

9 650,00 EUR

AK PROJEKT, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

15.04.2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

Zmluva č. 7/1000143773

Neuvedené

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Dolný Ohaj

15.04.2020

Príkazná zmluva č. 16/01/2020/KO

Príkazná zmluva č. 16/01/2020/KO

420,00 EUR

Komunál-Servis, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

31.03.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 14. 2. 2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 14. 2. 2020

Neuvedené

Pileková Helena

Obec Dolný Ohaj

26.03.2020

Zmluva o poskytnutí služby Brantner

Zmluva o poskytnutí služby Brantner

103,33 EUR

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

25.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

600,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

25.03.2020

Rámcová dohoda Brantner Nové Zámky

Rámcová dohoda Brantner Nové Zámky

103,33 EUR

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

19.03.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

1,00 EUR

Ballai Patrik, Ing.

Obec Dolný Ohaj

11.03.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 5. 12. 2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 5. 12. 2019

Neuvedené

Cviková, M., Pileková, H., Ing. Slobodník, P., Tóthová J., Slobodník J.

Obec Dolný Ohaj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: