Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Dom seniorov Dolný Ohaj

Obec Dolný Ohaj zriadila Dom seniorov ako svoju samostatnú rozpočtovú organizáciu. Dom seniorov začal svoju činnosť vykonávať ku dňu 1. marca 2008. Zariadenie sa nachádza v príjemnom a kľudnom prostredí.

Klienti sú ubytovávaní v bezbariérových trojposteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením a kuchynkou. Naši klienti sú ubytovaní zvlášť v ženských a mužských izbách. V prípade manželov sú vytvorené podmienky na spoločné ubytovanie.

Stravovanie je zabezpečené vo vlastnom stravovacom zariadení v súlade so zásadami zdravej výživy a prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov.

Pobyt v Dome seniorov je spestrovaný rôznymi spoločenských akciami, výletmi, posedeniami, opekačkami a inými záujmovými aktivitami. Taktiež sa priamo v zariadení pravidelne slúžia sväté omše. Našim klientom chceme takýmto prístupom darovať to najcennejšie v ich jeseni života a to: lásku a podporu, rešpekt a priateľstvo.
 

Pre viac informácií prejdite na stránku Domu seniorov Dolný Ohaj.

Pozrite si promo video

 

DOM SENIOROV 

V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov zverejňujeme ekonomicky oprávnené náklady /EON/ za poskytované sociálne služby v roku 2017 v Dome seniorov Dolný Ohaj         EON 2017

 

Ekonomicky oprávnené náklady /EON/ za rok 2017 za Dom seniorov Dolný Ohaj         EON do konca februára

 

Dom seniorov z Dolného Ohaja v rajskom prostredí

 

Autobus veterán s ľuďmi z Domu seniorov na Studničke

Na Pozbianskej Studničke postál autobus veterán s nápisom ČSAD a vystupovali z neho naši starší deduškovia a babičky. Viacerí za pomoci žien v bielom oblečení, akoby anjelov. Najskôr šli ľudia, potom vozíčky. Postálo i biele auto s logom Domu seniorov Dolný Ohaj, z ktorého po koľajničkách šoféri zložili na zem dve ženy sediace na vozíčkoch. A zo sivého osobného auta vyšiel páter Šebastián Košút s gitarou; vedľa neho kráčala pani Gusta. Výletníci sa tešili staršiemu autobusu, aký si pamätali ešte z mladších liet, aj kvôli veľkým oknám. Cestou cez ne videli okolie: jarnú prírodu, zeleň, červené maky... Niektorí sa cez sklá okien pozerali zaroseným pohľadom, od dojatia. Spočiatku sa z pohľadov dalo vyčítať prekvapenie, no neskôr všetkým žiarili oči ako malým deťom keď rozbaľujú darčeky.

Na Medarda dostali seniori dar - výlet

Áno, 8. júna na Medarda dostali ľudia, ktorí sa málokedy dostanú za ohradu zariadenia, dar – výlet. A k tomu pekné počasie, slnečné lúče, spev vtáčikov... Bolo to na motívy pani riaditeľky Domu seniorov Veroniky Čelechovskej. O výbere miesta pre Naše novosti povedala: „Aby im to spravilo radosť, aby to nebolo veľmi náročné, blízko a aby boli obohatení duchovnom, čo im je blízke. Až dnes niektorým skutočne dochádza, kde boli.“ O ľudí bolo dobre postarané – duchovnou i telesnou obživou. Po sv. omši, ktorú celebroval miestny kňaz Ioan Gondec so spolucelebrantom pátrom Šebastiánom, sa ľudia občerstvili vodou z miestneho prameňa, zjedli napolitánky a mali možnosť sa poprechádzať. Dokonca aj tí imobilní, a to za pomoci svojich pomocníčok. Ako v Raji.

Mimoriadna svätá omša

„Každé stretnutie s novým človekom je požehnaním“ – takto začal svätú kázeň dp. Ioan. Vyjadril potešenie z obohatenia sa spoločnosťou starších ľudí a poďakoval pátrovi Šebastiánovi Košútovi za to, že mu často vypomáha počas omší, tiež spovedaním a zastupovaním. Starších kňazov nazval „chodiacou encyklopédiou“. Páter Šebastián, ktorý dennodenne slúži sväté omše v Dome seniorov, sa poďakoval Bohu Stvoriteľovi, dp. Ioanovi a pani riaditeľke Domu seniorov Veronike Čelechovskej - aj za to, že ľudia sa v zariadení dobre cítia, vnímajúc, ako im nebeská Matka pomáha. Tiež tu, pri kaplnke, sa veriaci nadýchali mariánskej atmosféry, nabrali síl a boli odhodlaní porozprávať svojim blízkym, čo zažili a videli. Zaznelo viacero mariánskych piesní a modleníčka Margita Feješová vyriekla spamäti dlhé modlitby. Zapriahla aj mladú Timeu, aby prečítala modlitbu Sedembolestnej Panny Márie, ktorej je toto miesto zasvätené.

Starší spomínajú aj ďalšie dni

Na ďalší deň vo štvrtok po svätej omši v Dome seniorov v Dolnom Ohaji sme veršami ďakovali pátrovi Šebastiánovi, ktorý si o. i. koncom mája pripomenul 51. výročie kňazstva. Pani riaditeľke Veronike želáme k jej narodeninám, ktoré má v júni, všetko najlepšie a naďalej veľa lásky. Klienti Domu seniorov by išli na púť aj nabudúce.

 

                                                                                                                           Jana Slobodníková

 

Púť Domu seniorov Púť Domu seniorov -Pozba

Púť Domu seniorov -Pozba Púť Domu seniorov -Pozba

Púť Domu seniorov -Pozba Púť Domu seniorov -Pozba

Púť Domu seniorov -Pozba Púť Domu seniorov -Pozba

 

Púte na Pozbianskej Studničke

Pútnické miesto Studnička Pozba patrí do farnosti Beša a nachádza sa v trojuholníku medzi obcami Pozba, Bardoňovo a Dedinka. Od mája do konca októbra sa tu pravidelne každú nedeľu slúži svätá omša  o 11.00 h a v zimnom období vždy v prvú nedeľu v mesiaci o 11.00 h.

Sväté omše od začiatku mája do konca októbra každú nedeľu o 11.00 h, počas pútí o 11.15 h.

TERMÍNY PÚTÍ NA ROK 2016

1.5.2016 – Púť motorkárov (otvorenie sezóny)                                                                                   17.7.2016 – Púť onkologicky chorých, trpiacich , vozíčkarov a starých ľudí                                   28.8.2016 – Púť rodín                                                                                                                             15.9. a 18.9.2016 – Púť k Sedembolestnej Panne Márii                                                                     25.9.2016 – Púť motorkárov (ukončenie motorkárskej sezóny)

Sväté omše počas pútí začínajú o 11.15 h.

 

10. výročie - DOM SENIOROV  - video https://youtu.be/OyrPs7JwX3k

          

Obec

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10
11 12
13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.