Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Štedrý deň -Dom Seniorov

V Dolnom Ohaji Štedrý deň spojil starostu, kňazov, Animu i Dom seniorov

V Roku Božieho milosrdenstva boli aj Vianoce v Dome seniorov v Dolnom Ohaji iné. Program začal 24. 12. už v hodine Božieho milosrdenstva o 15:00 h. Je symbolické, že klienti Domu seniorov sa každý deň o 15:00 h modlia ruženec Božieho milosrdenstva, po ktorom nasleduje svätá omša. Na sviatok Adama a Evy mali „polnočnú“ svätú omšu o 19:00 h. Predtým o 15:00 h priniesli Betlehemské svetlo členovia kresťanskej hudobnej skupiny Anima pod vedením Mariany Ferusovej. Hosťami v Dome seniorov boli starosta Ivan Solár, kňaz Roman Gallas, Silvia Katrinec z Mníchova a ja. Všetkých srdečne privítala pani riaditeľka Veronika Čelechovská. Po pásme vianočných piesní, kolied, básní a vinšov sa prihovoril páter Šebastián Košút. Zaspomínal si na to, ako sa v detstve tešil na 24. december, odkedy 4-6 dní chodili koledníci s gitarou alebo husličkami a spievali. „Vy ste nám povedali tak veľa, že naše srdcia sú naplnené pokojom. Spomínam si na tie dni mladosti, ale srdečnosť zostala tá istá. Tak ako v ohajskej rodine.“ Kládol otázky, koľko má Pán Ježiš rokov, aký je. Prítomných pozdravil starosta I. Solár i miestny kňaz R. Gallas. Tak ako minulý rok, aj teraz sa prihovorila slovami o Vianociach Evi Katrinec. Meniny menovkýň prvej ženy sveta sú preniknuté pokojom, úctou a láskou. Vedúca Animy M. Ferusová všetkých pozvala na Jasličkovú pobožnosť do Kostola Svätej rodiny na Božie narodenie 25. 12. a pripomenula aj možnosť zapojiť sa do podpory Dobrej noviny. Koledníci dostali sladké dobroty a mohli ísť zvestovať posolstvo Vianoc ďalej. Po požehnaní jedla a spoločnej modlitbe nasledovala večera, pri ktorej nechýbali zvyky. Páter Šebastián si odlomil z oplátok, už potretých medom, od prísediacich a my sme si odlomili od neho. Nechýbal symbol spolupatričnosti, ani symboly zdravia – ovocie, symbol peňazí – šošovica či symbol kresťanstva – ryba. Posilnení telesne i duchovne tak mohli ísť niektorí domov, kde so svojimi blízkymi povečerali ešte raz.

Jana Slobodníková

Obec

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14
15
16
17 18
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.