Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2023

715/2022

351 585,03 EUR

Obec Dolný Ohaj

Súkromná základná umelecká škola Jozefa Domeho

19. 1. 2023

Zmluva č.44/2023 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Dolný Ohaj v roku 2023

44/2023

1 000,00 EUR Mesačne

Obecný športový klub Dolný Ohaj

Obec Dolný Ohaj

19. 1. 2023

Dodatok č.1 zmluvy o poskytovaní služby pri zbere odpadov

Dodatok č.1 zmluvy o poskytovaní služby pri zbere

Neuvedené

BIO energie s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

20. 1. 2023

Zmluva o spolupráci a propagácii č. 005/2023

Zmluva o spolupráci a propagácii č. 005/2023

1 200,00 EUR

Novocentrum Nové Zámky a.s., Hlavné námestie 7, 94001 Nové Zámky

Obec

20. 1. 2023

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

700,00 EUR

Solid Sport Center Fénix Nové Zámky

Obec

3. 2. 2023

Dodatok č. 5 ku zmluve č.A/430/01/2012 Zmluva o aktualizácii programov

Dodatok č. 5 ku zmluve č.A/430/01/2012 Zmluva o ak

Neuvedené

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Dolný Ohaj

8. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1- SC111-2021-72-04

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

271 268,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dolný Ohaj

13. 2. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 715/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 715/2022

Neuvedené

Obec Dolný Ohaj

Súkromná základná umelecká škola Jozefa Domeho

29. 3. 2023

RÁMCOVÁ DOHODA

RÁMCOVÁ DOHODA 261/2023

1 157 242,78 EUR

Brantner s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky

Obec Dolný Ohaj

30. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí služby 265/2023

Zmluva o poskytnutí služby 265/2023

74 876,78 EUR

Brantner s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky

Obec

30. 3. 2023

Licenčná zmluva 268/2023

Licenčná zmluva 268/2023

75,60 EUR

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Dolný Ohaj

30. 3. 2023

Licenčná zmluva 266/2023

Licenčná zmluva 266/2023

75,60 EUR

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec Dolný Ohaj

31. 3. 2023

Licenčná zmluva 270/2023

Licenčná zmluva 270/2023

300,00 EUR

eSYST s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Dolný Ohaj

31. 3. 2023

Licenčná zmluva 271/2023

Licenčná zmluva 271/2023

200,00 EUR

eSYST s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Dolný Ohaj

27. 4. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny 96600486479

Zmluva o združenej dodávke elektriny 96600486479

Neuvedené

Obec

Slovenský plynárensky priemysel, a.s.

27. 4. 2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

316/2023 Zmluva o pripojení odberného elektrického

Neuvedené

Obec Dolný Ohaj

Západoslovenská distribučná, a.s.

2. 5. 2023

Zmluva o založení združenia obcí

Zmluva o založení združenia obcí

Neuvedené

Obec Úľany nad Žitavou, Hlavná 51, 941 03 Úľany nad Žitavou

Obec Dolný Ohaj

1. 6. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certif

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Dolný Ohaj

6. 6. 2023

Dodatok č. 2 K zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb zo dňa 22.03.2021

Dodatok č. 2 K zmluve na dodanie tovaru a s tým sú

Neuvedené

HRAŠKA SYSTEMs,s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

6. 6. 2023

ZMLUVA O ZRIADENÍ A PREVÁDZKE MOBILNEJ APLIKÁCIE

ZMLUVA O ZRIADENÍ A PREVÁDZKE MOBILNEJ APLIKÁCIE M

598,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

8. 6. 2023

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo z roku 2022 - predĺženie mediálnej spolupráce

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo z roku 2022 - predĺže

Neuvedené

Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., 56, 94104 Mojzesovo

Obec Dolný Ohaj

9. 6. 2023

Príkazná zmluva č. 19 V-08-2023-EL-KSVO

Príkazná zmluva č. 19 V-08-2023-EL-KSVO

350,00 EUR

Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región

Obec Dolný Ohaj

14. 6. 2023

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy

Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Ohaj

14. 6. 2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva- 2023/00098

705,00 EUR

Rastislav Oslej

Obec Dolný Ohaj

12. 7. 2023

Zmluva č. 738/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

Zmluva č. 738/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na

600,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dolný Ohaj

17. 7. 2023

Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorína

Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu paspo

1 607,52 EUR

TOPSET Solutions s. r. o., Hollého 2366/25B, 90031 Stupava

Obec

18. 7. 2023

Zmluva o podaní umeleckého diela

Zmluva o podaní umeleckého diela

3 570,00 EUR

Kristóf Kiss Dis.art

Obec Dolný Ohaj

9. 8. 2023

Kúpna zmluva - zdravotnícke zariadenie, vybavenie a zdravotnícka technika pre CIZS, Dolný Ohaj

Kúpna zmluva- 2023/00213

Neuvedené

AMIREX,a.s.

Obec Dolný Ohaj

9. 8. 2023

Kúpna zmluva - Informačno komunikačná technika pre CIZS Dolný Ohaj

Kúpna zmluva- 2023/00198

Neuvedené

AMIREX,a.s.

Obec Dolný Ohaj

9. 8. 2023

Kúpna zmluva - Interiérové vybavenie (materiálno - technické vybavenie) pre CIZS

Kúpna zmluva- 2023/00199

Neuvedené

AMIREX,a.s.

Obec Dolný Ohaj

15. 8. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Z302091CYF6-91-108

15 600,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Dolný Ohaj

18. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí daru

Zmluva o poskytnutí daru č. 2023ZoD/139

23,88 EUR

COOP Jednota Nové Zámky

Obec Dolný Ohaj

18. 8. 2023

Zmluva o nakladaní s KO - separované zložky

Zmluva č. 10/2023

Neuvedené

Brantner s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky

Obec Dolný Ohaj

28. 8. 2023

Nájomná zmluva

Zmluva č. 2023/00224

100,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

Solid Sport Center Fénix Nové Zámky

12. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie 2023/00241

Zmluva o poskytnutí dotácie 2023/00241

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dolný Ohaj

13. 9. 2023

Kúpna zmluva- 2023/00239

Kúpna zmluva- 2023/00239

15 598,80 EUR

Artemi,s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

25. 9. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100001896

Zmluva č. 2023/00265

Neuvedené

Slovenský plynárensky priemysel, a.s.

Obec Dolný Ohaj

3. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb 2023/00287

Zmluva o poskytnutí služieb 2023/00287

1 600,00 EUR

NOVOAUDIT spol. s r.o., M.R.Štefánika 26, 94065 Nové Zámky

Obec Dolný Ohaj

12. 10. 2023

Kúpna zmluva- 2023/00315

Kúpna zmluva- 2023/00315

18 456,00 EUR

SimKor s.r.o.

Obec

19. 10. 2023

Zmluva o vykonaní inžinierskej činnosti - Vybavenie stavebného povolenia

Zmluva o vykonaní inžinierskej činnosti - Vybaven

3 600,00 EUR

AK PROJEKT, s.r.o., Zelená Alej 10522/13, 94001 Nové Zámky

Obec Dolný Ohaj

26. 10. 2023

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20236608 Z

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20236608 Z

Neuvedené

HLS Body s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

26. 10. 2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Interiérové vybavenie (materiálno – technické vybavenie pre CIZS

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Interiérové vybav

Neuvedené

AMIREX, a.s.

Obec Dolný Ohaj

26. 10. 2023

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve – Informačno komunikačná technika pre CIZS, Dolný Ohaj

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve – Informačno komunika

Neuvedené

AMIREX, a.s.

Obec Dolný Ohaj

26. 10. 2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – Zdravotnícke zariadenie, vybavenie a zdravotnícka technika pre CIZS, Dolný Ohaj – RTG a USG

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – Zdravotnícke zari

Neuvedené

AMIREX, a.s.

Obec Dolný Ohaj

26. 10. 2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – Elektronický objednávací a rezervačný systém pre CIZS Dolný Ohaj

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve – Elektronický objed

Neuvedené

Artemi,s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

27. 10. 2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20236247 Z- Zdravotné zariadenie vybavenie a zdravotnícka technika pre CIZS

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20236247 Z- Zdra

Neuvedené

RUN Pro, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

31. 10. 2023

Kúpna zmluva č. Z20236608 Z

Kúpna zmluva č. Z20236608 Z

20 700,00 EUR

HLS Body s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

16. 11. 2023

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.04.2022

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.04.2022

17 173,24 EUR

OHLA ŽS, a.s.

Obec Dolný Ohaj

20. 11. 2023

Havarijné poistenie - Náves nákladný za traktor Joskin

Havarijné P. -Náves nákladný za traktor Joskin

387,60 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dolný Ohaj

20. 11. 2023

Havarijné poistenie - Traktor kolesový Zetor Proxima

Havarijné poistenie - Traktor kolesový Zetor Proxi

1 687,20 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dolný Ohaj

21. 11. 2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla N - náves Joskin CLR3002/L2118/PL

PZP - N - náves Joskin CLR3002/L2118/PL

25,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dolný Ohaj

21. 11. 2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla G - traktor Zetor PN

PZP - G - Traktor Zetor

45,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dolný Ohaj

22. 11. 2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla N - náves Joskin BPR3001/L1007/PE

PZP - N - náves Joskin BPR3001/L1007/PE

25,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dolný Ohaj

24. 11. 2023

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

257 704,60 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dolný Ohaj

27. 11. 2023

Havarijné poistenie - Náves nákladný za traktor Joskin 2469005063

Havarijné P. - Náves nákladný za traktor Joskin 24

1 094,40 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dolný Ohaj

28. 11. 2023

Dodatok č.3 k Poistnej zmluve

Dodatok č.3 k Poistnej zmluve

1 681,68 EUR

Union zdravotná poisťovňa,a.s

Obec Dolný Ohaj

29. 11. 2023

Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve

Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve

1 803,78 EUR

Union zdravotná poisťovňa,a.s

Obec Dolný Ohaj

12. 12. 2023

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

Neuvedené

PRIMA banka Slovensko a.s.

Obec Dolný Ohaj

12. 12. 2023

Zmluva o úvere č. 117/003/23

Zmluva o úvere č. 117/003/23

80 000,00 EUR

PRIMA banka Slovensko a.s.

Obec Dolný Ohaj

12. 12. 2023

Zmluva o úvere č. 117/004/23

Zmluva o úvere č. 117/004/23

325 000,00 EUR

PRIMA banka Slovensko a.s.

Obec Dolný Ohaj

19. 12. 2023

Zmluva o dielo č. 2023012012

Zmluva o dielo č. 2023012012

2 917,94 EUR

ŠTRBA-COMPANY s.r.o., Veľké Lovce 801, 94142 Veľké Lovce

Obec Dolný Ohaj

21. 12. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dodatočného príspevku SUR+

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dodatočného pr

36 245,90 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Dolný Ohaj

30. 12. 2023

Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 11-4-16305

Dodatok č. 5 k poistnej zmluve

1 806,73 EUR

Union poisťovňa a.s.

Obec Dolný Ohaj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Samospráva

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25
26 27 28 29 30

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.