Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Sadzobník

SADZOBNÍK úhrad za sprístupnenie informácií

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

 


Nespoplatňuje sa sprístupnenie informácie:
a/ ústne
b/ nahliadnutím do spisu
c/ telefonicky
d/ elektronickou poštou
e/ ak súhrnná cena za sprístupnenie informácie /vrátane nákladov na odoslanie žiadateľovi  je nižšia ako 0,33 €

Rozmnoženie fotokópie:
a/ čiernobiela kópia A4 jednostranná                                         0,06 €
b/ čiernobiela kópia A4 obojstranná                                           0,13 €
c/ čiernobiela kópia A3 jednostranná                                         0,13 €                
d/ čiernobiela kópia A3 obojstranná                                           0,26 €
e/ čiernobiela kópia cez tlačiareň PC /formát A4/                 0,06 €
f/ farebná kópia cez tlačiareň PC /formát A4/                        0,13 €

Vyhotovenie kópie:
a/ na disketu                                                                                        0,66 €       
b/ na CD                                                                                                1,99 €
   
Odoslanie informácie faxom: /za každý list A4/                   0,16 €

Odoslanie informácie poštou:
a/ obálka – formát B6                                                                       0,03 €
b/ obálka – formát B5                                                                       0,03 €
c/ obálka – formát B4                                                                       0,06 €
d/ poštovné podľa aktuálnej tarify zásielok a služieb SP, a.s.
       
Poštová poukážka:                                                                           0,03 €    

 

 

Poskytovanie informáciíInformácie v zmysle § 5 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  ktoré je obec Dolný Ohaj povinná zverejňovať môžu fyzické a právnické  osoby získať na:

-    Obecnom úrade Dolný Ohaj, Hlavná 109/130, počas stránkových dní,
-    internetovej stránke obce www.obecdolnyohaj.sk,
-    úradnej  tabuly  Obce Dolný Ohaj
 
Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:

-  písomne :            

Obec Dolný Ohaj
Obecný úrad
Hlavná 109/130
941 43 Dolný Ohaj


- elektronickou poštou:    obecnyurad@obecdolnyohaj.sk  

Samospráva

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25
26 27 28 29 30

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.