Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci vykonáva firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch.

V obci sú na komunálny odpad určené 110 litrové plechové a 120 litrové plastové  nádoby. Nádoby - plastové si možno obstarať na Obecnom úrade v Dolnom Ohaj kúpou v sume 20,00 EUR za 1 ks.

           

Občan si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby pred svoj príbytok a jej označenie zakúpeným žetónom.


Žetón určený na vývoz komunálneho odpadu z domácnosti si  občana  môžu zakúpiť v stránkové dni na Obecnom úrade v v Dolnom Ohaji za poplatok v sume:     

                           plechová 110 litrová nádoba:                        1,85 EUR za 1 ks,                        

    plastová 120 litrová nádoba:                        2,00 EUR za 1 ks

            1.100 litrový kontajner:                      18,50 EUR za 1 ks

 

Vývoz smetných nádob je v obci Dolný Ohaj realizovaný = 1 x za dva týždne, a to vždy v UTOROK - od 3.1.2017.

 

ko

VÝVOZ   KOMUNÁLNEHO  ODPADU

 

Január:                             03.01.2017

                                          17.01.2017

                                                    31.01.2017       

                                                                       Február:                          14.02.2017

                                            28.02.2017

                                                                       Marec:                             14.03.2017

                                             28.03.2017

                                                                        Apríl:                                11.04.2017      

                                                                                                                    25.04.2017         

                                                                        Máj:                                   09.05.2017

                                                                                                                   23.05.2017

                                                                        Jún:                                   06.06.2017

                                                                                                                   20.06.2017

                                                                       Júl:                                    04.07.2017

                                                                                                                   18.07.2017

                                                                        August:                            01.08.2017

                                                                                                                    15.08.2017

                                                                                                                    29.08.2017

                                                                       September:                      12.09.2017

                                                                                                                     26.09.2017

                                                                       Október:                            10.10.2017

                                                                                                                      24.10.2017

                                                                       November:                       07.11.2017

                                                                                                                      21.11.2017

                                                                        December:                        05.12.2017

 

 V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín odvozu pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin firma BRANTNER zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec bude verejnosť informovať obvyklým spôsobom.