Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci vykonáva firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch.

V obci sú na komunálny odpad určené 110 litrové plechové a 120 litrové plastové  nádoby. Nádoby - plastové si možno obstarať na Obecnom úrade v Dolnom Ohaj kúpou v sume 20,00 EUR za 1 ks.

           

Občan si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby pred svoj príbytok a jej označenie zakúpeným žetónom.


Žetón určený na vývoz komunálneho odpadu z domácnosti si  občana  môžu zakúpiť v stránkové dni na Obecnom úrade v v Dolnom Ohaji za poplatok v sume:     

                           plechová 110 litrová nádoba:                        1,85 EUR za 1 ks,                        

    plastová 120 litrová nádoba:                        2,00 EUR za 1 ks

            1.100 litrový kontajner:                      18,50 EUR za 1 ks

 

Vývoz smetných nádob je v obci Dolný Ohaj realizovaný = 1 x za dva týždne, a to vždy v UTOROK. Prvý zber v roku 2019 sa uskutoční dňa 5. 1. 2019 (sobota) a to z dôvodu, že utorok v prvom týždni roka je štátny sviatok.

 

ko

VÝVOZ   KOMUNÁLNEHO  ODPADU

 

Január:                            05.01.2019

                                          15.01.2019

                                                          29.01.2019               

                                                                       Február:                          12.02.2019

                                           26.02.2019

                                                                       Marec:                             12.03.2019

                                             26.03.2019

                                                                        Apríl:                                09.04.2019      

                                                                                                                    23.04.2019        

                                                                        Máj:                                   07.05.2019

                                                                                                                   21.05.2019

                                                                        Jún:                                  04.06.2019

                                                                                                                   18.06.2019

                                                                       Júl:                                     02.07.2019

                                                                                                                   16.07.2019

                                                                                                                   30.07.2019

                                                                        August:                           13.08.2019

                                                                                                                   27.08.2019

                                                                       September:                     10.09.2019

                                                                                                                   24.09.2019

                                                                       Október:                           08.10.2019

                                                                                                                    22.10.2019

                                                                       November:                        05.11.2019

                                                                                                                     19.11.2019

                                                                        December:                       03.12.2019

                                                                                                                    17.12.2019

 

 V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín odvozu pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin firma BRANTNER zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec bude verejnosť informovať obvyklým spôsobom.