Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

ODVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

 

Odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu v obci vykonáva firma BRANTNER so sídlom v Nových Zámkoch.

V obci sú na komunálny odpad určené 110 litrové plechové a 120 litrové plastové  nádoby. Nádoby - plastové si možno obstarať na Obecnom úrade v Dolnom Ohaj kúpou v sume 20,00 EUR za 1 ks.

           

Občan si v priebehu roka vývoz smetnej nádoby určuje sám podľa skutočnej potreby vyložením smetnej nádoby pred svoj príbytok a jej označenie zakúpeným žetónom.


Žetón určený na vývoz komunálneho odpadu z domácnosti si  občana  môžu zakúpiť v stránkové dni na Obecnom úrade v v Dolnom Ohaji za poplatok v sume:     

                           plechová 110 litrová nádoba:                        1,85 EUR za 1 ks,                        

    plastová 120 litrová nádoba:                        2,00 EUR za 1 ks

            1.100 litrový kontajner:                      18,50 EUR za 1 ks

 

Vývoz smetných nádob je v obci Dolný Ohaj realizovaný = 1 x za dva týždne, a to vždy v UTOROK - od 2.1.2018.

 

ko

VÝVOZ   KOMUNÁLNEHO  ODPADU

 

Január:                            02.01.2018

                                          16.01.2018

                                                   30.01.2018       

                                                                       Február:                          13.02.2018

                                           27.02.2018

                                                                       Marec:                             13.03.2018

                                             27.03.2018

                                                                        Apríl:                                10.04.2018      

                                                                                                                    24.04.2018        

                                                                        Máj:                                   08.05.2018

                                                                                                                   22.05.2018

                                                                        Jún:                                  05.06.2018

                                                                                                                   19.06.2018

                                                                       Júl:                                     03.07.2018

                                                                                                                   17.07.2018

                                                                                                                   31.07.2018

                                                                        August:                           14.08.2018

                                                                                                                   28.08.2018

                                                                       September:                     11.09.2018

                                                                                                                   25.09.2018

                                                                       Október:                           09.10.2018

                                                                                                                    23.10.2018

                                                                       November:                        06.11.2018

                                                                                                                     20.11.2018

                                                                        December:                       04.12.2018

                                                                                                                    18.12.2018

 

 V prípade, že na tento zmluvne dohodnutý termín odvozu pripadne štátny sviatok, deň pracovného pokoja alebo nie je možné vývoz realizovať z iných príčin firma BRANTNER zabezpečí náhradný termín vývozu, o ktorom obec bude verejnosť informovať obvyklým spôsobom.