Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

720.výročie 1.písomnej zmienky o obci Dolný Ohaj

-

720.výročie 1.písomnej zmienky o obci Dolný Ohaj/1293 -2013/,1150.výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda a 10.výročie Kaplnky sestry Zdenky.

Oslavy sa začali v piatok 5.júla kávičkou o siedmej.

V programe boli Elena Šubjaková s prednáškou o význame príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, vystúpenie husľového virtuóza Jozefa Dőmeho pri majstrovskej kávičke baristu Lukáša Podbehlého. Besedu otvoril starosta obce  Ivan Solár, kde prečítal úryvok o Cyrilovi a Metodovi.

Najzaujímavejšou časťou bola beseda, kde pani Elena Šubjaková podala výklad o pravlasti  Slovákov a vzniku slovenského písma s názvom „slovenské písmená“ neskôr „hlaholika“, ktorú priniesli prví apoštoli Cyril a Metod do našej pravlasti. Slovenské písmo bolo originálom a ukázalo celú podstatu evanjelia, bolo pravou ikonou  slova. Je unikátnou kresťanskou abecedou inšpirovanou Duchom svätým. Boh zjavil filozofovi slovenské písmo „Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha“.

Príjemným spestrením boli hudobné vstupy umelcov Jozefa Dőmeho, riaditeľa súkromnej umeleckej školy a Tomáša Feketeho, študenta 5.ročníka konzervatória. Ľudia si pochutnávali na majstrovskej kávičke baristu Lukáša Podbehlého, žiaka 5.ročníka Hotelovej akadémie.

Druhý deň osláv sa niesol Hudobným festivalom Ohajský  Kenderáš, ktorý sa konal na štadióne OŠK Dolný Ohaj. Pre deti boli pripravené rôzne  nafukovacie atrakcie a iné súťaže. Nechýbal ani dobrý guláš a rôzne nealkoholické nápoje. Zlatým klincom programu bola bohatá tombola, ktorú pripravili organizátori podujatia.

V Ohajskom Kenderáši vystúpili Prima Dance a deti, hudobná skupina Zeus, Country kapela Domovina, Peter Vašek „Nalej mi vína“, Veronika Šebeňová a Lukáš, mladá rocková kapela Revolt, Kabát Revival.

V nedeľu sa začali oslavy slávnostnou sv. omšou v rímskokatolíckom kostole Dolný Ohaj. Omšu celebroval biskup Dominik Tóth spolu s miestnym kňazom Romanom Gallasom a Dominikom Ralbovským  zo Selenče. Pán Biskup priblížil život vierozvestcov Cyrila a Metoda. Po slávnostnom obede sa všetci prítomní hostia a občania zišli v sále kultúrneho domu na slávnostnej akadémií, kde vystúpili dolnoohajské deti, spevácke zbory a divadelníci.

Hosťami akadémie boli: Doc.Ing.Milan Belica- predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, JUDr.Andrej Danko- predseda SNS, Ing.Ladislav Marenčák-podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Prof.Generál František Hatala, Mgr.Ján Výžinkár-zvukový majster STV, Eminencia biskup Dominik Tóth, Mgr.Miroslav Bartoš, Štefdan Martinkovič-podpredseda Matice Slovenskej,Ing.Pavol Abrhan-poslanec Národnej Rady SR.

Program akadémie otvorili štátnou hymnou, ktorú zaspieval spevácky zbor Juraja Holčeka pri MO MS Dolný Ohaj pod vedením Mgr.Vojtecha Slobodníka. Zbor ešte v úvode zspieval piesne Oslavujme hviezdy jasné a Ohajská dolina v veľkej úvaline. Celý program moderoval Ing.Jozef Hajtman.  Ďalej vystúpili žiaci materskej a základnej školy.

Naši divadelní ochotníci predviedli ukážky z divadelných hier Matka a Kubo. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie speváckej skupiny mladých Anima pod vedením Ing. Mariany Ferusovej. Ďalší program bol v sprievode speváckeho zboru Juraja Holčeka. Za doprovodu ich piesní postupne program gradoval. V priebehu programu boli odmeňovaní občania, ktorí sa zaslúžili o rozvoj kultúry, športu v Dolnom Ohaji. Dôležitou súčasťou bola aj videoprojekcia pripravená Ing.Jánom Smolíkom, ktorá priblížila dianie v obci v minulosti ako bolo vystúpenie Dolnoohajčanov v STV, či rôzne programy pri  významných výročiach ako bolo napr. 700.výročie  prvej písomnej zmienky.

Na záver predseda samosprávneho kraja Doc.Ing.Milan Belica odmenil Dolnoohajčanov a starosta obce Ivan Solár prevzal z jeho rúk ocenenie. Vysoko vyzdvihol prácu Dolnoohajčanov a poprial im veľa úspechov.

Mgr.Jozef Hatala

Fotogaléria

Dátum vloženia: 5. 7. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 7. 2013 0:00
Autor: Super Admin

Udalosti

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9
10 11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30 31 1
2 3 4

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.