Dolný Ohaj - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Slovenský zväz záhradkárov v Dolnom Ohaji

Celoštátna výstava vín Českého záhradkárskeho zväzu 1

Celoštátna výstava vín Českého záhradkárskeho zväzu

Dátum: 17. 5. 2016

Dňa 27. mája 2016 organizuje ZO SZZ v Dolnom Ohaji zájazd na Celoštátna výstava vín Českého záhradkárskeho zväzu. Odchod autobusu bude cca medzi 14:30-15:00 hodinou – podľa počtu prihlásených osôb z jednotlivých obcí. Predpokladaná trasa: D. Ohaj – Šurany – Lipová – Úľany n. Žit. – Maňa – Vráble – Břeclav (Presné odchody z jednotlivých obcí upresníme dodatočne podľa nahlásených účastníkov). Odchod z výstavy bude po dohode cca o 21:00 hodine.
Cena za autobus:
5,00 EUR – člen SZZ
10,00 EUR – nečlen SZZ
Prosím o nahlásenie počtu osôb z jednotlivých obcí do 20. mája 2016 ( t.j. do piatku), V Dolnom Ohaji u p. Cvika Milana 0948/ 060 714 a u p.
Rakovského Jaroslava 0902/ 219 212

Okresná výstava o najkrajšie jablko a hrušku

Dátum: 12. 10. 2015

Okresná výstava o najkrajšie jablko a hrušku

20. ročník celoslovenská súťaž - O najkrajšie jablko

Dátum: 2. 10. 2015

20. ročník

Regionálna výstava o najkrajšie jablko a hrušku

Dátum: 2. 10. 2015

Regionálna výstava o najkrajšie
jablko a hrušku

2. ročník ovocie, 1. ročník zelenina roka 2015

Dátum: 1. 8. 2015

v rámci 42. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 2015v Nitre

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ZÁHRADKÁROV V DOLNOM OHAJI

Dátum: 7. 2. 2015

Oznamuje

Regionálny plán práce na rok 2015

Dátum: 9. 1. 2015

Zástupcovia výborov ZO SZZ z Mane, Šurian, Mojzesova, Lipovej , Úľan nad Žitavou,Dolného Ohaja a Podhájskej sa dňa 9.januára 2015 na stretnutí v Mani, dohodli na vzájomnej spolupráci a pomoci pri organizovaní odborných a spoločenských podujatí.