Menu
Dolný Ohaj
Obec Dolný Ohaj
Kontakt

Obecný úrad Dolný Ohaj
Hlavná 109/130,
941 43 Dolný Ohaj
Slovenská republika

Tel.: 035 / 6582 202
Fax: 035 / 6582 202
Email: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Dalšie kontakty

Oficiálna stránka obce

Obec Dolný Ohaj
rozšírené vyhľadávanie

Informácia - vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do NR SR 2023

Informácia - vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do NR SR 2023 1

Vydávanie hlasovacích preukazov

Hlasovací preukaz možno vydať najskôr 45. deň predo dňom konania volieb, t. j. najskôr 16. 08. 2023. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. V obciach podľa osobitného predpisu vydá obec hlasovací preukaz v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín (tlačivo T/101a). Hlasovací preukaz má aj špeciálne ochranné prvky.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne             najneskôr posledný pracovný deň predo dňom volieb  (v úradných hodinách obce)

v listinnej forme alebo elektronicky   t. j. listovou zásielkou alebo e-mailom tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom volieb (do 8. septembra 2023)


*prostredníctvom splnomocnenej osoby  najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (v úradných hodinách obce).

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 zákona:

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

názov obce, názov ulice (ak sa obec člení na ulice), číslo domu,

adresu, na ktorú volič žiada zaslať hlasovací preukaz.

Vzor žiadosti je zverejnený na webovej stránke obce:

obecdolnyohaj.sk/obec-1/volby-2/volby-do-nr-sr-2023/

 

Dátum vloženia: 25. 8. 2023 11:09
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 8. 2023 11:15
Autor: Správce Webu

Udalosti

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3 4 5 6
7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25
26 27 28 29 30

Dolný Ohaj a okolie - Turistická mapa katastra obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

1

1

Názov projektu: Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Dolný Ohaj

ITMS2014+: 311071T281

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Dolný Ohaj, Hlavná 109/130,941 43 Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Obec Dolný Ohaj

Výška nenávratného príspevku: 12 350,00 €

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

 

Prístupový bod:  

1.Obecný úrad - externý AP - 2 ks

2. Kultúrny dom - interný AP - 1 ks

3. Budova športového areálu - externý AP - 2 ks

4. Základná škola a materská škola - externý AP - 2 ks   

5. Areál a park pri Domove dôchodcov - externý AP 2 ks

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená a prebehla v súlade so Zmluvou o NFP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre obec Dolný Ohaj postup pripojenia:

Krok 1: Pripojiť zariadenie na sieť s názvom „Wifi pre Teba“. Po pripojení zariadenia na sieť „Wifi pre Teba“ sa Vám zobrazí prvá úvodná stránka poskytovanej služby WIFI PRE TEBA.

Krok 2: Pre pokračovanie a sprístupnenie internetu je nutné kliknúť na stredový bod so šípkou. Systém zaznamená užívateľa a sprístupní mu služby internetu. Rýchlosť pripojenia je závislá od vzdialenosti od bodu poskytovania služby. Max. rýchlosť internetu je 35 Mb/s.