Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Spevokol Juraja Holčeka

Spevokol Juraja Holčeka

Spoznávanie krás Slovenska

 

Spevácky súbor Juraja Holčeka v spolupráci s Obecným úradom v Dolnom Ohaji uskutočnil zájazd  spoznávanie krás Slovenska. Zájazdu sa zúčastnili členovia speváckeho zboru a členovia Zväzu invalidov v Dolnom Ohaji. Prezreli sme si vodné dielo Gabčíkovo spojené s plavbou po Dunaji.

Stupeň Gabčíkovo: tvoria 2 hlavné objekty: vodná elektráreň a plavebné komory. Bol postavený na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie rozdielu hladín v plavebných komorách a na odvádzanie prípadných povodňových vôd.

Komory sú situované na ľavej strane rieky, elektráreň vpravo mala vyrobiť pri plnej prevádzke priemerne 2650 GWh za rok. Ponad vodný stupeň vedie 10 metrov široký cestný most. Prevádzka vodnej elektrárne je plne automatizovaná. Každá z komôr má pôdorysné rozmery 34 x 275 metrov s minimálnou hĺbkou vody 4,5 metra a umožňuje lodiam prekonať výškový rozdiel v rozmedzí 16 – 23,3 metra. Preplavovanie je riadené z dozorne, ktorá je situovaná na tridsaťmetrovom pilieri.

 

komora

 

Po prehliadke  vodného diela  sme absolvovali obed v reštaurácií Nimrod.

Naša cesta pokračovala na hrad Devín. Hrad sme si prezreli s odborným výkladom a speváci zaspievali niekoľko národných piesní v areáli pri pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra.

Devínsky hrad patrí s Nitrianskym a Bratislavským hradom k najstarším historicky doloženým hradom na Slovensku. Pod názvom Dowina sa spomína vo Fuldských análoch 864.
Nachádza sa na sútoku riek Dunaja a Moravy, miesto osídlené od praveku, súčasťou hraničného obranného systému Limes Romanus, dôležitá veľkomoravská obranná pevnosť, Rastislavovo kniežacie hradisko. V 13.-tom storočí postavili stredný a horný hrad, ďalšie úpravy vykonali v druhej polovici 16. storočia, v roku 1809 hrad zničili napoleonské vojská. Od 30-tych rokov 20. storočia sa tu realizuje archeologický výskum, v jednotlivých častiach hradu sú vyznačené pôdorysy objavených stavieb. V suteréne stredného hradu je výstavná miestnosť, súčasťou horného hradu sú čiastočne upravené jaskyne. Ako spomienka na historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú organizoval Ľudovít Štúr, je tu umiestnená pamätná tabuľa.


V roku 1961 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Devín

Poslednou zastávkou bolo známe pútnické siesto Marianka. Bolo to príjemným duchovným zastavením, ale aj oddychom po horúcom dni.

Marianka

Poďakovanie patrí Obecnému  úradu v Dolnom Ohaji, ktorý tento zájazd pripravil.

                        Jozef Hatala - Dolný Ohaj