ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji

Základná  škola s  materskou  školou Juraja  Holčeka vznikla ako spoločný právny subjekt 27.3.2002. Zriaďovateľom školy je obec Dolný Ohaj. 

Viac info: https://skoladolnyohaj.edupage.org/

Materská škola info: https://ms-dolny-ohaj.webnode.sk/

Materská škola Dolný Ohaj

 

Odkaz na stránku:           http://ms-dolny-ohaj.webnode.sk/

 Prezentácia ZŠ s MŠ v regionálnej Novozámockej televízii :

https://drive.google.com/file/d/0B67NGYms-b9cVENzYTl3MlVZLTA/view?pref=2&pli=1

  

 "My spievame Vám a Vy zase nám" - Stavanie mája
mš mš mš mš mš

mš mš mš mš mšSimsalala - hudobno-pohybové predstavenie

mš mšmšmšmšmšmšmšmšNávšteva MŠ v tlačiarni Merkur     Návšteva MŠ v Tačiarni MerkurCvičenie detí MŠ a rodičov  Cvičenie detí MŠ a rodičov