ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky   v Dolnom Ohaji

         

    Prvá kaplnka  na Slovensku zasvätená                    Obraz sestry Zdenky  je prekrytý
blahoslavenej sestre Zdenke                                     kúskom mreže z väznice    
                                                                                    
 v Rimavskej Sobote 

História/popis


Kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky je ojedinelá. Na Dolnom Ohaji sestra Zdenka nepôsobila a predsa si ju tu uctievajú. Prečo je to tak? 

Písal sa rok 2002 a v tom čase pôsobil v obci kňaz Pavel Flajžík. Ten sa rozhodol, že postaví v obci kaplnku sestre Zdenke, o ktorej sa už v tom čase hovorilo, že bude s veľkou pravdepodobnosťou vyhlásená za blahoslavenú. A tak dňa 9. júla 2003 požehnal miesto výstavby kaplnky. Kňaz Pavel Flajžík bol nielen autorom projektu, ale výstavbu kaplnky dokonca sám financoval. 

Sestra Zdenka z Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža, rodným menom Cecília Schelingová, sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave. 6. júla 1931 nastúpila ako kandidátka do Inštitútu milosrdných sestier sv. Kríža, do Podunajských Biskupíc pri Bratislave. 30. januára 1937 zložila prvé rehoľné sľuby a 28. januára 1943 skladala večné sľuby. V rokoch 1937 – 1940 po zložení prvých sľubov pracovala na RTG, internom oddelení kliniky v Štátnej nemocnici v Bratislave. 

V období rokov 1941 – 1942 pracovala ako ošetrovateľka v krajskej nemocnici v Humennom. Od roku 1942 – 29.2.1952 zase pracovala v Štátnej nemocnici v Bratislave ako laborantka. Ráno 29. februára 1952, po odhalení pripravovaného nočného úteku, štátna bezpečnosť zatkla sestru Zdenku. Uväznili ju v Justičnom paláci v Bratislave, a tam ju podrobili vyšetrovaniu, ktoré bolo spojené s bezohľadným mučením. Dňa 17. júna 1952 bola sestra odsúdená za údajnú velezradu na 12 rokov straty slobody a 10 rokov straty občianskych práv. Ďalej bola väznená v Rimavskej Sobote, v Pardubiciach, v Brne a v Prahe – odkiaľ bola 16. apríla 1955 ako ťažko chorá preložená do nemocnice v Trnave. Sestra Zdenka zomrela 31. júla 1955 zaopatrená sviatosťami v trnavskej nemocnici, na onkologickom oddelení. Dožila sa necelých 39 rokov. 

Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza 34 miest, kde sú relikvie sestry Zdenky. Jedným z nich je aj kaplnka v Dolnom Ohaj.