Dolný Ohaj - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov zverejňujeme ekonomicky oprávnené náklady /EON/ za posk

Zodpovedá: Správce Webu