Dolný Ohaj - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“

„Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“

- zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

---------------------------------------------------------------------               

Obstarávateľ strategického dokumentu, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlom Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, predložil dňa 13. januára 2016 Okresnému úradu Nitra, odbor  starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020”, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Viac informácii:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

http://www.minv.sk/?oznamy-2

 


 

Oznámenie o strategickom dokumente

Zaslanie oznámenia

Dátum zvesenia: 4. 2. 2016 Zodpovedá: Správce Webu