Dolný Ohaj - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022“

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022“ 

               

Obstarávateľ strategického dokumentu, Nitriansky samosprávny kraj, sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, predložil dňa 4. februára 2016 Okresnému úradu Nitra, odbor  starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022”, ktorý Vám podľa § 6 ods. 2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Viac informácií:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra

https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/8541

 


 

PHSR NSK 2016-2022

Dátum zvesenia: 27. 2. 2016 Zodpovedá: Správce Webu