Dolný Ohaj - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Pošta

tel. č.: 035/6582 152

Hodiny pre verejnosť:

 

  • Pondelok     8:00 - 12:00    -    12:30 - 14:30
  • Utorok          8:00 - 12:00    -    12:30 - 14:30
  • Streda          8:00 - 12:00    -    13:00 - 17:00
  • Štvrtok          8:00 - 12:00    -    12:30 - 14:30
  • Piatok           8:00 - 12:00    -    12:30 - 14:30
     

Pošta Dolný Ohaj, Hlavná 109/130
Zodpovedný zástupca: Ing. Marián Chovanec

Adresa:

Slovenská pošta, a.s.
Patrizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica

Univerzálna poštová služba a poštový platobný styk

  Popis Obmedzenia v poskytovaní služieb
Listové zásielky Pošta zabezpečuje vyberanie d dodávanie listových zásielok, výdaj oznámených a odnosených* listových zásielok Bez obmedzenia
Balíky Pošta zabezpečuje vyberanie a dodávanie balíkov, výdaj oznámených a odnosených balíkov Pošta nezabezpečuje doručovanie balíkov
Poštové poukazy Pošta zabezpečuje vyberanie a dodávanie poštových poukazov a výplatu poukázaných súm Bez obmedzenia

*zásielky uložené v P.O. BOXe a Post BOXe

Ostatné poskytované služby

  Popis Obmedzenia v poskytovaní služieb
Periodické zásielky Pošta zabezpečuje vyberanie a dodávanie periodických zásielok Bez obmedzenia
Expres zásielky    
SIPO Pošta zabezpečuje inkasovanie a výplatu platieb SIPO a príjem podkladov pre evidenciu platiteľov rozhlasu a televízie Inkasovanie platieb SIPO posledný pracovný deň v mesiaci do rozhodujúceho času
Dôchodky a dávky Pošta zabezpečuje výplatu dôchodkov a dávok Dávky sa posledný deň výplaty v mesiaci vyplácajú len do rozhodujúceho času
Služby poštovej banky Pošta zabezpečuje služby Poštovej banky Bez obmedzenia
Ďalšie služby Číselné lotérie, predaj novín a časopisov, vyberanie a dodávanie letákov, poštovné priečinky, odložený podaj, predaj tovaru POSTshop A, predaj poštových známok, lístkov, kolkov, žrebov  

 

Rozhodujúci čas** 1. trieda 2. trieda
Pondelok 14:30 14:30
Utorok 14:30 14:30
Streda 14:30 14:30
Štvrtok 14:30 14:30
Piatok 14:30 14:30
Sobota    

** určený čas, do ktorého je pošta schopná prijatú zásielku spracovať a odovzdať ju na prepravu ešte v deň podania