Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

STAVEBNÉ KONANIE

 

V tejto sekcii nájdete tlačivá žiadostí a formuláre obce potrebné pri riešení stavebného konania.

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.rtf (35 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia__o_umiestneni_stavby.rtf (40 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby.rtf (35 kB)

Prehlásenie stavebného dozora
prehlasenie_stavebneho_dozora.rtf (34 kB)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
žiadost_o_vydanie__stavebneho_povolenia.rtf (40 kB)

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia
žiadost_o_vydanie_dodatocneho_stavebneho_povolenia.rtf (40 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
žiadost_o_vydanie_dodatocneho_stavebneho_povolenia.rtf (39 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
žiadost_o_vydanie_uzemneho_rozhodnutia__o_umiestneni_stavby.rtf (41 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
žiadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.rtf (40 kB)

Zmena v spôsobe užívania stavby
zmena_v_sposobe_uzivania_stavby.rtf (37 kB)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
žiadost_o_povolenie_na_zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie.rtf (50 kB)