ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

AKO VYBAVIŤ -  formuláre a tlačivá

 

V tejto sekcii nájdete tlačivá žiadostí a formuláre potrebné pri riešení životných situácií, pri ktorých má výkonné právomoci obec Dolný Ohaj.

 


Stavebné konanie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v súlade s § 58 zák.č.50/1976 Zb.(stavebný zákon)


Ohlásenie drobnej stavby


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia


Prehlásenie stavebného dozora


Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby


Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby


Žiadosť malý zdroj znečistenia
Žiadosť o poskytnutie jednorázového príspevku pri narodení dieťaťa                                                           
Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa
Žiadosť o vydanie súhlau na výrub drevín
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Žiadosť o vyd.súhl. na výrub drevín_poučenie účastníka konania
                                                                                                                                      
Žiadosť o pridelenie */ zrušenie *  súpisného čísla                                                                                 

ŽIADOSŤ o vydanie oznámenia o súpisnom čísle domu.
Oznámenie času predaja a času prevádzky                                                                                 
Oznámenie času predaja a času prevádzky
TLAČIVO ČESTNÉ VYHLÁSENIE                                                                                                             
Tlačivo čestné vyhlásenie
TLAČIVO SPLNOMOCNENIA                                                                                                                    
Tlačivo splnomocnenie
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj                                                                         
Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj
DOTÁCIE Z ROZPOČTU OBCE

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce                                                                                                           
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

Tlačivo na zúčtovanie dotácie z rozpočtu obce                                                                              
Zúčtovanie dotácie  z rozpočtu obce
NÁJOMNÉ BYTY

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu                                                                                                       
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Čestné vyhlásenie k žiadosti o nájomný byt                                                                                         
Čestné vyhlásenie k žiadosti o nájomný byt

Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte                             
Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v nájomnom byte