Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Žitavská kotva 2014

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

MIESTNE DANE A POPLATKY

 

V tejto sekcii nájdete tlačivá žiadostí a formuláre obce potrebné k  miestnym daniam a  poplatkom.

 

Odhlásenie psa z evidencie                                                                                                                            
Odhlásenie psa z evidencie

Tlačivo čestného vyhlásenia k odhláseniu psa z evidencie                                                         
Čestné vyhlásenie k odhláseniu psa  


 Žiadosť o vrátenie preplatku                  
Žiadosť o vrátenie preplatku           


 

Tlačivo - oznámenie preváckovateľa MZZO                                                                                       
Oznámenie preváckovateľa MZZO         


DAŇOVÉ TLAČIVÁ

 

Priznanie k miestnej dani fyzické osoby                                                                                                
Priznanie k miestnej dani fyzické osoby - platné na rok 2013 a 2014

Priznanie k miestnej dani právnické osoby                                                                                                
Priznanie k miestnej dani právnické osoby - platné na rok 2013 a 2014

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k miestnym daniam                                                     
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k miestnym daniam - platné na rok 2013 a 2014

Potvrdenie o podaní daňového priznania k miestnym daniam                                                        
Potvrdenie o podaní daňového priznania k miestnym daniam - platné na rok 2013 a 2014