Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Výsledok hlasovania zúčastnených občanov v referende v obci Dolný Ohaj

 

REFERENDUM   2015  

Počet okrskov

1

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie

1.321

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

531

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

531

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

531

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

0

Účasť v %

40,19 %

 

Otázka

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Počet

Počet

1

521

10

2

506

22

3

499

30

 

 

 

 

 

 

 

Výsledok hlasovania zúčastnených občanov v referende

 

 

 

 

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z.,         na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na

 sobotu 7. februára 2015.

 

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 

1.  Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou ?                                                 

 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova ?

 

3.  Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania ?

 

Viac informácií získate na:

http://www.minv.sk/?referendum

 

Rozhodnutie prezidenta SR o vyhlásení referenda

 

Zákon NR SR č. 564_1992 Zb. o spôsove vykonania referenda v znení neskorších predpisov