ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Životné jubileá

Životné jubileá

JUBILEUM -  90. rokov

  

ROK 2016

 

kytica

V mesiaci október 2016 starosta obce spolu so zástupcom starostu a  zamestnancom obce 

navštívili našich občanov

p. Václava Soběharta

p. Máriu Slobodníkovú

pri príležitosti ich

krásného životného jubilea - dožitých 90. rokov.

 

kitica

V mesiaci marec 2016 starosta obce spolu so zástupcom starostu a  zamestnancom obce

  navštívili nášho občana v zariadení pre seniorov - Jesienka Šurany

p. Jozefa Porovčáka

pri príležitosti jeho

krásného životného jubilea - dožitých 90. rokov.

  

ROK 2015

k

V mesiaci marec 2015 starosta obce spolu so zástupcom starostu, zamestnancami obce

a zastupcom poslancov OZ navštívil občanov pri príležitosti ich

krásného životného jubilea - dožitých 90. rokov.

Valéria Péteryová

Margita Bajlová