ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Stretnutie jubilantov v Dolnom Ohaji

 

Obec Dolný Ohaj zastúpená starostom obce p. Ivanom Solárom a poslancami obecného zastupiteľstva organizovali dňa 18.októbra 2014 v KD slávnostné posedenie jubilantovpri príležitosti životných jubileí 60, 70 a 80 rokov života.

Posedenie bolo otvorené sláčikovým orchestrom- vystúpením žiakov súkromnej základnej umeleckej školy pod vedením Jozefa Dömeho. Po úvodných tónoch hudby zaznela báseň ,,Slnko“  v podaní Jakuba Kraushúbera. Ďalej vystúpili žiaci ZUŠ hudobnými vsuvkami. Celým pripraveným programom zúčastnených sprevádzal Ing. Jozef Hajtman.

 

„Keď sa povie jeseň,

niekto si predstaví lesy s farebnou fantáziou,

šuchotanie zlatého lístia pod nohami,

zrelé šípky, plné koše jabĺk,

ale niekto iný si zas predstaví dažďom rozmočenú zem.

Je to len uhol pohľadu.

Darmo, pre niekoho je jeseň krásna, pre iného nie.

Dve pravdy, ktorá z nich je pravdivejšia?

Aj človek má svoju jeseň a aj tu platí,

Že je taká, akú ju vníma on sám.“

 

Týmito úvodnými  slovami básne sa k jubilantom prihovoril starosta obce p. Ivan Solár. Privítal jubilantov pri príležitosti ich životných jubileí. Jubilantom poprial mnoho zdravia, elánu a chuti, nech jeseň Vášho života je krásna, pokojná a slnečná. Nech je popretkávaná pevným zdravím, silami žiť plnohodnotný život, radosťou a potešením z Vašich najbližších. Nech slnko šťastia svieti na Vašu cestu aj v ďalších rokoch. Posedenie sa každoročne vedenie obce snaží pripraviť  práve v mesiaci úcty k starším – októbri. Po príhovore  nasledoval slávnostný akt zápisu do pamätnej knihy. Jubilanti boli ocenení pamätným listom, malým darčekom a ružou.

 

Jubilanti

 

Rok narodenia 1934                               Rok narodenia 1944                   Rok narodenia 1954

 

  1. Margita Tuhobová                         1. Helena Hatalová                1. Peter Brezanský

  2. Mária Lelovská                               2. Anton Bartoš                      2. Anna Hatalová

  3. Alžbeta Hlaváčová                         3. Katarína Dávidová            3. Mária Péteryová

  4. Jozef Stano                                       4. Terézia Kukučková           4. Mária Pintešová

  5. Mária Juhásová                               5. Jozef Bacho                          5. Anna Bencová

  6 .Barbora Abrmanová                     6. Jozef Hatala                         6. Michaela Petrášová

  7. Helena Pápešová                            7. Albína Máčovská                7. Mária Ďuricová

  8. Emil Németh                                   8. Pavol Bartoš                        8. Rudolf Bilic

  9. Terézia Slobodníková                  9. Jozef Laho                             9. Juraj Májek

   10. Alfius Vacho                                  10. Jozef Rakovský                  10. František Števlík

                                                                 11. Mária Bútorová                  11. Jozef Racek

                                                                 12. Jozefa Mikušová                12. Peter Hatala

                                                                 13. Mária Pánisová                  13. Anna Slobodníková

                                                                                                                        14. Benedikt Halás

                                                                                                                        15. Helena Ďurinová

                                                                                                                        16. Dušan Jurík

                                                                                                                        17. Jozef Mikulec

                                                                                                                        18. Pavol Sucháň

                                                                                                                        19. Ján Janček

                                                                                                                        20. Helena Kováčová

                                                                                                                        21. Mária Černáková

                                                                                                                        22. Anastázia Filová

                                                                                                                        23. Štefan Németh

                                                                                                                        24. Margita Peťková

 

Poďakovanie patrí obci   v zastúpení  starostom obce p. Ivanom Solárom, poslancom miestneho zastupiteľstva aj členkám  ZO zväzu zdravotne postihnutých v Dolnom Ohaji, ktoré v spolupráci s obcou pripravili pre jubilantov malé občerstvenie.

                                                                                                           Mgr. Jozef  Hatala