ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Štedrý deň -Dom Seniorov

Štedrý deň -Dom Seniorov

V Dolnom Ohaji Štedrý deň spojil starostu, kňazov, Animu i Dom seniorov

V Roku Božieho milosrdenstva boli aj Vianoce v Dome seniorov v Dolnom Ohaji iné. Program začal 24. 12. už v hodine Božieho milosrdenstva o 15:00 h. Je symbolické, že klienti Domu seniorov sa každý deň o 15:00 h modlia ruženec Božieho milosrdenstva, po ktorom nasleduje svätá omša. Na sviatok Adama a Evy mali „polnočnú“ svätú omšu o 19:00 h. Predtým o 15:00 h priniesli Betlehemské svetlo členovia kresťanskej hudobnej skupiny Anima pod vedením Mariany Ferusovej. Hosťami v Dome seniorov boli starosta Ivan Solár, kňaz Roman Gallas, Silvia Katrinec z Mníchova a ja. Všetkých srdečne privítala pani riaditeľka Veronika Čelechovská. Po pásme vianočných piesní, kolied, básní a vinšov sa prihovoril páter Šebastián Košút. Zaspomínal si na to, ako sa v detstve tešil na 24. december, odkedy 4-6 dní chodili koledníci s gitarou alebo husličkami a spievali. „Vy ste nám povedali tak veľa, že naše srdcia sú naplnené pokojom. Spomínam si na tie dni mladosti, ale srdečnosť zostala tá istá. Tak ako v ohajskej rodine.“ Kládol otázky, koľko má Pán Ježiš rokov, aký je. Prítomných pozdravil starosta I. Solár i miestny kňaz R. Gallas. Tak ako minulý rok, aj teraz sa prihovorila slovami o Vianociach Evi Katrinec. Meniny menovkýň prvej ženy sveta sú preniknuté pokojom, úctou a láskou. Vedúca Animy M. Ferusová všetkých pozvala na Jasličkovú pobožnosť do Kostola Svätej rodiny na Božie narodenie 25. 12. a pripomenula aj možnosť zapojiť sa do podpory Dobrej noviny. Koledníci dostali sladké dobroty a mohli ísť zvestovať posolstvo Vianoc ďalej. Po požehnaní jedla a spoločnej modlitbe nasledovala večera, pri ktorej nechýbali zvyky. Páter Šebastián si odlomil z oplátok, už potretých medom, od prísediacich a my sme si odlomili od neho. Nechýbal symbol spolupatričnosti, ani symboly zdravia – ovocie, symbol peňazí – šošovica či symbol kresťanstva – ryba. Posilnení telesne i duchovne tak mohli ísť niektorí domov, kde so svojimi blízkymi povečerali ešte raz.

Jana Slobodníková