ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Stavanie mája

Stavanie mája

PREDVEČER OSLÁV 1. MÁJA

 

Obec v spolupráci s MOSNS, OŠK, SČK a ZŠ Juraja Holčeka zorganizovali v predvečer 1. mája oslavy.

Krojovaní školáci vyzdobili stužkami zelený máj, ktorý bol prizdobený zeleným vencom s červenou pálenkou.

Mladí futbalisti napli svoje svaly a postavili máj pred kultúrnym domom. Vyzdobovanie a stavanie mája prebiehalo za spevu členov Speváckeho zboru Juraja Holčeka, s ktorými si zaspievali aj prítomní občania.

Starosta obce Ivan Solár pri tejto príležitosti pripomenul tradície stavania májov nielen v našej obci. Obec zabezpečila občerstvenie. Podával sa guláš, sponzorská pleškovica a chutné sponzorské vínko od okresnej predsedníčky Mgr. Evy Smolíkovej a MO SNS a družstevné vínko.

Občania boli spokojní, spevy a družná nálada sa niesli kultúrnym domom do neskorých večerných hodín.

JOZEF HATALA

video záznamy:

stavanie mája 2014                                       stavanie mája

stavanie mája                                                stavanie mája

stavanie mája                                                posedenie pri guláši

stavanie mája                                                posedenie pri guláši 2 

stavanie mája                                                Štvrtý ročník stavania Mája 

stavanie mája                                               Štvrtý ročník stavania Mája 2

stavanie mája