Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

,, Ohajské fašiangy "

 

Obec Dolný Ohaj v spolupráci s miestnym poľovníckym združením

pripravili pre občanov počas obdobia ,, Fašiangov“  ukážku dedinskej zabíjačky,

ktorá sa konala  v sobotu  7. februára 2015  na parkovisku vedľa  kultúrneho domu.

 

V nedeľu 8. februára sa pokračovalo v kultúrnom dome v Dolnom Ohaji kultúrnym programom.

-Vystúpil folklórny súbor Juraja Holčeka z Dolného Ohaja s pásmom Ťahanie klátaHeličky.

-Videoprojekciou si občania pripomenuli zo záznamu tradičnú ,, Dolnoohajskú svadbu“ tak, ako sa konala v minulosti so všetkými  miestnymi zvykmi.

 

Po kultúrnom programe  sa pokračovalo ochutnávkou pripravených zabíjačkových špecialít a kvalitného dolnoohajského vínka.

Fašiangy v Dolnom Ohaji sa v nedeľný podvečer niesli v družnej zábave, pri speve a tanci. Na pobavenie všetkých zúčastnených hrala skupina Harmonik.

                                                                                                                             Mgr. Jozef Hatala

Fotogaléria

#

Ohajské fašiangy 3. 2. 2016