Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Ohajské dožinky

 

Dňa 19.októbra 2014 o 15:00 h. sa v Kultúrnom dome v Dolnom Ohaji konala prezentácia projektu ,, Ohajské dožinky“  o ktorí sa pričinila Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka Dolný Ohaj v spolupráci s obcou.

Projekt bol pripravený žiakmi a pedagogickými pracovníkmi ZŠ v spolupráci so Speváckym zborom Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji. Finančnú záštitu  projektu zabezpečil  Nitriansky samosprávny kraj.

Na programe sa ako hostia zúčastnili  podpredseda VÚC:  Ing.  Ladislav Marenčákpodpredseda SNS:   Ing. Vladimír Chovan a miestni predstavitelia obce a školy.

Zaplnená sála odmenila účinkujúcich potleskom. 

                                                                                                                                           Mgr. Jozef Hatala