ONLINE REZERVÁCIA COVID-19

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

Visit Podhájska

Visit Podhajska

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Ľudové misie

Ľudové misie

Vo farnosti Dolný Ohaj – Hul boli ľudové misie

Osem pôstnych marcových dní Dolnoohajčania a Hulania prežili s misionármi, a to s františkánmi. Misie v Dolnom Ohaji v sobotu 22. 3. uviedol svätou omšou páter František, pôsobiaci v Trnave a misie v Hule svätou omšou uviedol páter Félix, pôsobiaci v Bratislave. Témou ľudových misií bolo „Vstanem a pôjdem k otcovi...“ – 18. verš 15. kapitoly  Evanjelia sv. Lukáša, ktorý je súčasťou podobenstva o márnotratnom synovi. Počas požehnaných dní si veriaci vychutnali omše s tematickými sv. kázňami, každý deň mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia, dostali pomazanie chorých,  manželia si v sobotu obnovili manželské sľuby, v stredu sa farníci zúčastnili Krížovej cesty na Dolnoohajskej kalvárii. Nechýbala katechéza pre ženy v kultúrnych domoch v oboch obciach, pričom o deti bolo postarané skupinou mládeže z Vrbového. Brat Félix prezentoval aj Modlitbu Pána v jazyku pre nepočujúcich, keďže je aj takto špecializovaným kňazom. Katechéza pre mužov bola v Kostole sv. rodiny v Dolnom Ohaji v pondelok po sv. omši i v Kostole Ružencovej Panny Márie v Hule v utorok po sv. omši. Misionári navštívili v utorok doobeda základné školy v oboch obciach, potom v kostoloch odslúžili sv. omše. Chorých navštevovali po domoch v obci Hul v stredu doobeda a v obci Dolný Ohaj v piatok doobeda. Počas nedeľných svätých omší boli požehnané misijné kríže i krížiky, ktoré si veriaci zakúpili. Nechýbali ani piesne v podaní spevokolov: v Dolnom Ohaji Spevokolu Juraja Holčeka a v Hule Spevokolu Cyrila Minárika. Misionárom poďakoval miestny pán farár Roman Gallas i starostovia Ivan Solár (Dolný Ohaj) a František Golha (Hul). Františkáni spomenuli aj vdp. Štefana Františka Mušku, OFM (18. 7. 1924 – 13. 4. 2011), keďže je v Dolnom Ohaji pochovaný, blíži sa 3. výročie od jeho odchodu do večnosti, a v sobotu 29. 3. bola za neho odslúžená sv. omša. V ten deň, spájajúci sa aj s voľbami, bola doobeda v obci brigáda vysádzania stromčekov pri kostole. Témy svätých kázní boli: Hriech a obrátenie; Spoveď, smrť a súd; Cirkev a modlitba; Viera a eucharistia; Ježiš – Darca života; Láska a rodina; Kríž.

Pred týmito misiami sa vo farnosti konali misie 12. 1. – 20. 1. 2008 pod vedením redemptoristov, vrátane ich provinciála Michala Zamkovského, ktorý toho času pôsobí v Podolínci. Vo februári bol iniciátorom misií v Palárikove, kde 23. februára pred Kostolom sv. Jána Nepomúckeho požehnal kríž.      

Misionárom Františkovi a Félixovi, OFM, som s vďakou venovala vyše 170 veršovú báseň, inšpirovanú aj ich sv. kázňami. Časť z nej:          

Len v Cirkvi je možné vysluhovať sviatosti,

a tak ako sú v našom tele pospájané kosti,

ako celé naše telo tvorí ducha chrám,

tak ani žiaden človek nemôže byť sám.

Aj od nás závisí, aká Cirkev bude!

Výsledný efekt sa dozvieme skôr, nielen na poslednom súde...

Kristus zostáva prítomný vo sviatostiach,

odraz Jeho zrkadla je v našich čnostiach...

                                                                                                                                                       Jana Slobodníková