Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Žitavská kotva 2014

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj

Typ: ostatné
Smart plánProjekt "Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj.

Vážení spoluobčania,
dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie pripomienok k štúdii “Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán obce Dolný Ohaj.” Dôvodom realizácie predkladaného projektu s týmto názvom je zavádzanie moderných smart technológií a smart riešení do verejného života v našej obci.
Ide o projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci obce s cieľom prepojiť obecný informačný systém a externé smart zariadenia, potrebné pre získavanie a poskytovanie dát v rámci budovania a rozvoja webových služieb obce, chatbotu, platobnej brány a informačných kioskov. Predkladaná štúdia je Štúdiou uskutočniteľnosti pre Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie.

Táto Štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav v tejto oblasti verejného života v našej obci, rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry a prepojenie jednotlivých systémov.

Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie hospodárenia obecnej prevádzky, poskytovania kvalitnejších služieb obce spoluobčanom a návštevníkom obce, a zvýšenie kvality života obyvateľov obce. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, dôsledný popis aktuálnej situácie obce Dolný Ohaj v tejto oblasti, základná analýza nákladov a prínosov projektu, stanovenie priorít a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu obce po prípadnej budúcej úspešnej inštalácii a zavedení prevádzky nových IKT systémov.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: obecnyurad@obecdolnyohaj.sk

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh, Testu štátnej pomoci a TCO je zverejnená v dokumentoch, ktoré nájdete v prílohe tejto správy:


Prílohy

Vytvorené: 21. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 7. 2020 09:17
Autor: Správce Webu