Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Visit Podhájska

Visit Podhajska

Obsah

Dotazník

Typ: ostatné
dotazníkDotazník je zameraný na hodnotenie kvality služieb v našej obci. 

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do výskumu, ktorý je realizovaný v rámci spoločného projektu realizovaného Ekonomicko-správní fakultou Masarykovej Univerzity v Brne a Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tému "Alternatívne mechanizmy poskytovania verejných služieb".

Cieľom projektu je zmapovať spôsob zabezpečovania pomocných služieb súvisiacich s prácou mestského alebo obecného úradu (napr. upratovanie, správa informačných technológií) a miestnych verejných služieb určených pre obyvateľov daného mesta alebo obce (napr. zber a odvoz TKO, údržba miestnych komunikácií). Projekt si pritom kladie za cieľ zmapovať práve tie faktory, ktoré prispievajú, resp. neprispievajú k úspešnému zabezpečovaniu daných služieb. Pre zmysluplné mapovanie je okrem zistenia súčasného stavu spôsobu verejného obstarávania a zabezpečovania služby v miestnej samospráve potrebné zistiť aj názor občanov a zamestnancov na kvalitu zabezpečovaných služieb.

Z toho dôvodu Vás prosíme o vyplnenie a venovanie pozornosti nasledovnému dotazníku.

Ďakujeme

Dotazník zameraný na hodnotenie kvality služieb zabezpečovaných vašou samosprávou určený pre občanov:  MailScanner has detected definite fraud in the website at "forms.gle". Do not trust this website: https://forms.gle/74fKGsV2aKfiEynf8


Vytvorené: 23. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 2. 2021 09:20
Autor: Správce Webu