Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2019

Kúpna zmluva nehnuteľnosť vo vlastníctve obce

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

574,00 EUR

Cviková, M., Pileková, H., Ing. Slobodník, P., Tóthová J., Slobodník J.

Obec Dolný Ohaj

04.12.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

40,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Dolný Ohaj

03.12.2019

Licenčná zmluva na používanie Metodiky, tréningových prostriedkov a pomôcok OZ Športová akadémia M. Tótha č. LZ/026/2019

Licenčná zmluva Šport. akad. M. Tótha

1 800,00 EUR

Športová akadémia M. Tótha, o.z.

Obec Dolný Ohaj

03.12.2019

Zmluva o posk. konzult. a porad. služieb, prípravy projektu a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ

Zmluva o poskytovaní konzult. a poraden. služieb

2 000,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Dolný Ohaj

22.11.2019

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

154,00 EUR

Pileková Helena

Obec Dolný Ohaj

29.10.2019

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

300,00 EUR

TENDERnet, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

28.10.2019

Zmluva o poskytnutí podpory Národný projekt Zelené obce Slovenska

Zmluva o poskytnutí podpory

15 336,36 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Dolný Ohaj

15.10.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

1 500,00 EUR

Studnica, n.o.

Obec Dolný Ohaj

09.10.2019

Zmluva o dielo výsadba drevín park

Zmluva o dielo

8 672,40 EUR

Hedera, Ing. Katarína Miklová

Obec Dolný Ohaj

25.09.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva č. D2019091705

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Dolný Ohaj

16.09.2019

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Dolný Ohaj

05.09.2019

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva B.I.B. eurotechnika

57 398,40 EUR

B.I.B. eurotechnika s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

03.09.2019

Zmluva o dielo č. 37/2019

Zmluva o dielo č. 37/2019

450,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Dolný Ohaj

19.08.2019

Zmluva o dielo Závlahy a trávnik park

Zmluva o dielo

8 121,66 EUR

Hedera, Ing. Katarína Miklová

Obec Dolný Ohaj

17.07.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 30760

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Ohaj

17.07.2019

Úverová zmluva

Úverová zmluva č. 3076002019

200 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Ohaj

16.07.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 28.2.2019

Dodatok č. 1

Neuvedené

Dobročáni Lukáš, Mgr.

Obec Dolný Ohaj

11.06.2019

Zmluva o dielo na stavebné práce Prístavba jedálne k ZŠ

Zmluva o dielo na stavebné práce

214 020,00 EUR

WoodVille s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

06.06.2019

Zmluva o dielo stavebné úpravy park pred O.Ú.

Zmluva o dielo stavebné úpravy

Neuvedené

Adriál Loži

Obec Dolný Ohaj

27.05.2019

Kúpna zmluva nehnuteľnosť p. č. 787/46

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

335,00 EUR

Dobročáni Lukáš, Mgr.

Obec Dolný Ohaj

17.04.2019

Rámcová zmluva likvidácia stavebného odpadu

Rámcová zluva

Neuvedené

PROSPECT, spol. s r.o., J.Simora 5, 94001 Nové Zámky

Obec Dolný Ohaj

01.04.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o Dielo č. Z201835741_Z

Z201835741

Neuvedené

Rivero, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071T281

12 350,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatízáciu

Obec Dolný Ohaj

25.03.2019

Zmluva o dielo WoodVille

Zmluva o dielo

14 437,69 EUR

WoodVille s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

12.03.2019

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 41 - Dolný Ohaj/2011

Dodatok č. 1/2019

Neuvedené

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: