Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.09.2014

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Dolný Ohaj

22.09.2014

Zmluva o dielo 09/2014

Zmluva o dielo 09/2014

1 499,76 EUR

Michal Varga

Obec Dolný Ohaj

03.09.2014

Zmluva o dielo 07/2014

Zmluva o dielo 07/2014

2 806,06 EUR

Jaroslav Bacho

Obec Dolný Ohaj

02.09.2014

Zmluva o dielo 08/2014

Zmluva o dielo 08/2014

9 567,00 EUR

Milan Drapák

Obec Dolný Ohaj

28.08.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 149/2014 podľa § 3 ods.1 a § 12 ods.3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

5074/2014-M_ORF

1 495,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Dolný Ohaj

19.08.2014

Dodatok k Zmluve č. 30-2014

Dodatok č.1

800,00 EUR

ING. Juliana Farkasová-audítor

Obec Dolný Ohaj

18.08.2014

Zmluva o audite kons.účtov.závierky 2013

Zmluva č.30-2014

800,00 EUR

ING. Juliana Farkasová-audítor

Obec Dolný Ohaj

13.08.2014

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

850,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Dolný Ohaj

07.08.2014

Zmluva o podnájme

Zmluva o podnájme

36,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo D.Ohaj

Obec Dolný Ohaj

04.08.2014

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva

200,00 EUR

Radoslav Vačko

Obec Dolný Ohaj

18.07.2014

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

600,00 EUR

Slavomír Haluza

Obec Dolný Ohaj

30.06.2014

Zmluva o nájme hrobového miesta

2014/3

16,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

Anna Májeková

26.06.2014

Zmluva o nájme hrobového miesta

2014/2

16,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

Milan Feherváry

10.06.2014

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Dolný Ohaj

02.01.2014

Zmluva o nájme hrobového miesta

2014/1

16,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

Jaroslav Demo

01.01.2014

Zmluva o zabezpečení likvidácii KO

Zmluva o zabezpečení likvidácii KO

0,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

RO Dom senirov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: