Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2014

Dodatok č.2 k Zmluve číslo 4/2013

Dodatok č. 2 k Zmluve číslo 4/2013

0,00 EUR

ARRIVA Nové Zámky, a.s.

Obec Dolný Ohaj

12.12.2014

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva

998,00 EUR

Juraj Hvolka

Obec Dolný Ohaj

12.12.2014

Zmluva o pripojení odberného elektronického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121444644

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Ohaj

12.12.2014

Zmluva o pripojení odberného elektronického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121444640

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Ohaj

12.12.2014

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

700,00 EUR

Juraj Hvolka

Obec Dolný Ohaj

08.12.2014

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 14.01.2014

Dodatol č. 1

0,00 EUR

Ing, Ladislav Bielik - ABP

Obec Dolný Ohaj

05.12.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

Zmluva č. 40/ NR / 2014

7 000,00 EUR

MV SR, Okresný úrad Nitra

Obec Dolný Ohaj

05.12.2014

Zmluva o spolupráci

Zmluva

100,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Dolný Ohaj

01.12.2014

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadeniažiadateľa do distribučnej sústavy

121440006

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Ohaj

20.11.2014

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dolný Ohaj

27.10.2014

Zmluva o nájme hrobového miesta 2014/4

Nájomná zmluva 2014/4

16,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

Viera Ivaničová

27.10.2014

Dodatok č.4 k Zmluve WinCITY cintorín

Dodatok č.4 k Zmluve WinCITY cintorín

65,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

20.10.2014

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

0,00 EUR

MADE spol.s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

20.10.2014

Licenčná zmluva

Licenčná zmluva č. U1890/2014

1,00 EUR

MADE spol.s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

15.10.2014

Zmluva o dielo 10/2014

Zmluva o dielo10/2014

800,00 EUR

Roman Abrman ELMAN

Obec Dolný Ohaj

07.10.2014

Kúpna zmluva

Kúpna Zmluva

9 993,75 EUR

Helena Čikelová

Obec

26.09.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK

Z20140109

1 800,00 EUR

MAS Združenia Termál

Obec Dolný Ohaj

23.09.2014

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

0,00 EUR

SPP, a.s.

Obec Dolný Ohaj

22.09.2014

Zmluva o dielo 09/2014

Zmluva o dielo 09/2014

1 499,76 EUR

Michal Varga

Obec Dolný Ohaj

03.09.2014

Zmluva o dielo 07/2014

Zmluva o dielo 07/2014

2 806,06 EUR

Jaroslav Bacho

Obec Dolný Ohaj

02.09.2014

Zmluva o dielo 08/2014

Zmluva o dielo 08/2014

9 567,00 EUR

Milan Drapák

Obec Dolný Ohaj

28.08.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 149/2014 podľa § 3 ods.1 a § 12 ods.3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

5074/2014-M_ORF

1 495,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Dolný Ohaj

19.08.2014

Dodatok k Zmluve č. 30-2014

Dodatok č.1

800,00 EUR

ING. Juliana Farkasová-audítor

Obec Dolný Ohaj

18.08.2014

Zmluva o audite kons.účtov.závierky 2013

Zmluva č.30-2014

800,00 EUR

ING. Juliana Farkasová-audítor

Obec Dolný Ohaj

13.08.2014

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

850,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Dolný Ohaj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: