Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.11.2016

Dodatok č. 3 ku koncesnej zmluve

Dodatok č. 3 ku koncesnej zmluve

0,00 EUR

GREP SLOVAKIA spol. s r.o.

Obec Dolný Ohaj

07.11.2016

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Dagmar Valentová a Katarína Gažová

Obec Dolný Ohaj

01.11.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

MHHM, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

28.10.2016

Zmluva o dielo č. 64/2016

Zmluva o dielo č. 64/2016

1 040,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Dolný Ohaj

28.10.2016

Zmluva o dielo č. 63/2016

zmluva o dielo č. 63/2016

1 040,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Dolný Ohaj

28.10.2016

Zmluva o dielo č. 61/2016

zmluva o dielo č. 61/2016

690,00 EUR

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Dolný Ohaj

17.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Dodatok č.1

0,00 EUR

DataCentrum (DEUS)

Obec Dolný Ohaj

06.10.2016

Zmluva o dielo č.2016-0204

Zmluva o dielo č.2016-0204

3 054,70 EUR

Miloš Oborák - m2o

Obec Dolný Ohaj

04.10.2016

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v OH č. EOZ-152-02-

Dodatok č. 2

0,00 EUR

ENVIROPOL s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

14.09.2016

Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla

Kúpna zmluva na kúpu motorového vozidla

800,00 EUR

Peter Bodiš

Obec Dolný Ohaj

13.09.2016

Zmluva o dielo 0416

Zmluva o dielo 0416

5 844,38 EUR

SLOVAKTUAL

Obec Dolný Ohaj

02.09.2016

Zmluva o dielo-,, Spracovanie zmien a doplnkov č. 1územného plánu sídelného útvaru Dolný Ohaj

Zmluva o dielo-,, Spracovanie zmien a doplnkov č.

3 450,00 EUR

LANDURBIA, architektonický atelier

Obec Dolný Ohaj

22.08.2016

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR/15/2016

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR/15/

700,00 EUR

Nadácia ZSE

Obec Dolný Ohaj

08.08.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 198/2016 podľa §3 ods.1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

Zmluva o poskytnutí dotácie

4 700,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Dolný Ohaj

02.08.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 374,60 EUR

PROPOS Elektrik s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

29.07.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

500,00 EUR

Jozef Hornáček

Obec Dolný Ohaj

22.07.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 774,00 EUR

Horák Roman

Obec Dolný Ohaj

21.07.2016

Zmluva o dielo 3/2016

Zmluva o dielo 3/2016

3,90 EUR

Jozef Poročák

Obec Dolný Ohaj

13.07.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 2/2014 v znení neskoršej zmeny

Zmluva č. 310/2016

700,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Dolný Ohaj

07.07.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

06.07.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 980,00 EUR

BELLIMPEX s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

30.06.2016

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zlo

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vysep

0,00 EUR

Obec Palárikovo

Obec Dolný Ohaj

08.06.2016

Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia

Kúpna zmluva

1 380,00 EUR

JRK Waste Management s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

08.06.2016

Dodatok č.3 k prílohe č.1 Zmluvy o dodávke elektriny č

Dodatok

0,00 EUR

MAGNA EA

Obec Dolný Ohaj

19.05.2016

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121556303

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolný Ohaj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: