Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 789,23 EUR

WoodVille s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

08.10.2018

Servisná zmluva Profi č. 181001

Servisná zmluva

Neuvedené

Peter Straňák PROFI-SERVIS, Obecná ulica 452/20, 95106 Vinodol

Obec Dolný Ohaj

17.09.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Neuvedené

Obec Dolný Ohaj

Peter Adámek st.

03.09.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

511,92 EUR

Anna Kečkéšová rod. Dávidová

Obec Dolný Ohaj

23.07.2018

Zmluva o obstaraní veci

Zmluva o obstaraní veci

700,00 EUR

Country skupina Vodopád OZ

Obec Dolný Ohaj

23.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

500,00 EUR

Marián Bango

Obec Dolný Ohaj

06.07.2018

Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu

Darovacia zmluva

Neuvedené

Obec Dolný Ohaj

Národné športové centrum

20.06.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

09.05.2018

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy a o vysporiadaní vzájomných záväzkov a pohľadávok

Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy a o vysporiadaní v

0,00 EUR

ASV AGRONOVA, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

24.04.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

180474

42,00 EUR

ITAK s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

11.04.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

612,02 EUR

Ing. Lívia Mináriková rod. Stanová

Obec Dolný Ohaj

06.04.2018

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

30,00 EUR

Energet, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

28.03.2018

Zmluva o dielo č. Enviro04-2018

Zmluva o dielo č. Enviro04-2018

800,00 EUR

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

26.02.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 650,00 EUR

AFS Production, spol. s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

22.02.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

21 434,90 EUR

WoodVille s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

19.02.2018

Zmluva o dielo č. 001/2018

Zmluva o dielo č. 001/2018

9 948,08 EUR

TwinsTech - Martin Obložinský

Obec Dolný Ohaj

11.02.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

355,00 EUR

Zuzana Šolopová

Obec Dolný Ohaj

11.02.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

355,00 EUR

Lenka Abaffyová

Obec Dolný Ohaj

01.02.2018

Servisná zmluva

Servisná zmluva

120,00 EUR

ŠTRBA - COMPANY s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

03.01.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Dolný Oha

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Dolný Ohaj_01

600,00 EUR

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

03.01.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvo

0,00 EUR

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

02.01.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

0,00 EUR

Jozef Flotischler

Obec Dolný Ohaj

20.12.2017

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny

Neuvedené

MAGNA EA

Obec Dolný Ohaj

13.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť Centra voľného času Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čin

122,00 EUR

Mesto Nové Zámky

Obec Dolný Ohaj

28.11.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Ohaj č. 1/2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný

65,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Gorazda

Obec Dolný Ohaj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: