Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má FO  právo podať podnet k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci Dolný Ohaj a jej RO oprávnenej osobe obce, ktorou je hlavný kontrolór obce Dolný Ohaj.

Svoje podnety môžete zasielať:

kontrolor@obecdolnyohaj.sk

SPÔSOB PODANIA:

  • ústne do zápisnice
  • písomne 
  • elektronicky

Miestna akčná skupina združenia Termál

MAS

ZNAČKA SLOVENSKO

značka

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Žitavská kotva 2014

Virtuálny cintorín

cintorín

expodom

www.expodom.sk

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.09.2019

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Dolný Ohaj

05.09.2019

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Kúpna zmluva B.I.B. eurotechnika

57 398,40 EUR

B.I.B. eurotechnika s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

03.09.2019

Zmluva o dielo č. 37/2019

Zmluva o dielo č. 37/2019

450,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Dolný Ohaj

19.08.2019

Zmluva o dielo Závlahy a trávnik park

Zmluva o dielo

8 121,66 EUR

Hedera, Ing. Katarína Miklová

Obec Dolný Ohaj

17.07.2019

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 30760

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Ohaj

17.07.2019

Úverová zmluva

Úverová zmluva č. 3076002019

200 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Dolný Ohaj

16.07.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 28.2.2019

Dodatok č. 1

Neuvedené

Dobročáni Lukáš, Mgr.

Obec Dolný Ohaj

11.06.2019

Zmluva o dielo na stavebné práce Prístavba jedálne k ZŠ

Zmluva o dielo na stavebné práce

214 020,00 EUR

WoodVille s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

06.06.2019

Zmluva o dielo stavebné úpravy park pred O.Ú.

Zmluva o dielo stavebné úpravy

Neuvedené

Adriál Loži

Obec Dolný Ohaj

27.05.2019

Kúpna zmluva nehnuteľnosť p. č. 787/46

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

335,00 EUR

Dobročáni Lukáš, Mgr.

Obec Dolný Ohaj

17.04.2019

Rámcová zmluva likvidácia stavebného odpadu

Rámcová zluva

Neuvedené

PROSPECT, spol. s r.o., J.Simora 5, 94001 Nové Zámky

Obec Dolný Ohaj

01.04.2019

Dohoda o ukončení zmluvy o Dielo č. Z201835741_Z

Z201835741

Neuvedené

Rivero, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

29.03.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071T281

12 350,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatízáciu

Obec Dolný Ohaj

25.03.2019

Zmluva o dielo WoodVille

Zmluva o dielo

14 437,69 EUR

WoodVille s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

12.03.2019

Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 41 - Dolný Ohaj/2011

Dodatok č. 1/2019

Neuvedené

Brantner Nové Zámky, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

19.02.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 1

Dodatok č. 1

3 296,98 EUR

Obec Dolný Ohaj

Bachová, Holubcová, Malík, Sombat

21.01.2019

Zmluva o dávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

SPP, a.s.

Obec Dolný Ohaj

14.01.2019

Kúpna zmluva 1

Kúpna zmluva 1

3 296,98 EUR

Bachová, Holubcová, Malík, Sombat

Obec Dolný Ohaj

04.01.2019

Príkazná zmluva 12/02/2018/PL

Príkazná zmluva 12/02/2018/PL

300,00 EUR

Mesto Vráble

Obec Dolný Ohaj

03.01.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytnutí právnych služieb

100,00 EUR

Wolf and Linden s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

20.12.2018

Zmluva o spolupráci a propagácii Novocentrum

Zmluva o spolupráci a propagácii

1 200,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

Novocentrum Nové Zámky a.s.

20.12.2018

Zmluva o poskytnutí služieb Novoaudit

Zmluva o poskytnutí služieb

1 600,00 EUR

Obec Dolný Ohaj

NOVOAUDIT, spol. s.r.o.

05.12.2018

Zmluva o dielo č. 69/2018

69/2018

1 100,00 EUR

RRA Novozámocko

Obec Dolný Ohaj

05.12.2018

Servisná zmluva - rohože

808106

2,66 EUR

Bedersen Textil Servis, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

05.12.2018

Servisná zmluva - Rohože

808105

2,66 EUR

Bedersen Textil Servis, s.r.o.

Obec Dolný Ohaj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: